Komunikat prasowy PSPO: Przerób nasion rzepaku oraz produkcja oleju przez członków Stowarzyszenia w pierwszym półroczu 2017 r.

Przerób nasion rzepaku oraz produkcja oleju przez członków Stowarzyszenia w pierwszym półroczu 2017 r.

W I połowie 2017 roku zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie oleju przerobiły łącznie prawie 1,14 mln ton nasion rzepaku, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Tym samym zanotowany w tym zakresie progres, który wyniósł ok. 40 tys. ton wskazuje, że branża odrabia starty w wolumenie przerobowym zanotowane w 2016 roku, które wynikały wprost ze znacznie słabszych, bo na poziomie ok. 2,3 mln ton, zbiorów nasion rzepaku w Polsce. Z kolei w ujęciu sezonowym 2016/2017 członkowie PSPO zagospodarowali łącznie prawie 2,5 mln ton, co wskazuje na podniesienie tej wartości w stosunku do poprzedniego sezonu 2015/2016 już o 80 tys. ton. Dane te wskazują wprost na wzrost znaczenia dla krajowego rolnictwa lokalnie funkcjonującego w Polsce przemysłu olejarskiego.

Przerób nasion rzepaku w zakładach tłuszczowych skupionych w PSPO, które reprezentuje ponad 90% tego rynku w kraju, znalazł swoje bezpośrednie odniesienie w produkcji oleju. I tak, w przypadku oleju surowego w I połowie 2017 roku jego produkcja wzrosła z 477 tys. ton w okresie styczeń-czerwiec 2016 do 481tys. ton, natomiast w przypadku oleju rafinowanego osiągnięto łącznie 186 tys. ton (spadek o 5 tys. ton w analogicznym okresie ubiegłego roku).

„Sytuacja na rynku surowcowym wynikająca ze słabszych zbiorów rzepaku zanotowanych w ubiegłym roku w Polsce wskazywała, że przerób nasion w pierwszym półroczu 2017 roku pozostanie na stabilnym poziomie. Pomimo jednak tego zanotowaliśmy niewielki, ale jednak, wzrost, co tylko pokazuje, że branża tłuszczowa po prostu postawiła na krajowy surowiec skupując go niemal w całości, czego potwierdzeniem jest dosłownie symboliczny eksport nasion z Polski. Od lat więc nie tylko mówimy, ale faktycznie zacieśniamy współpracę z lokalnymi producentami rolnymi, czego efekty obecnie widzimy” – skomentował  Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

„Tegoroczne zbiory zapowiadają się znacznie lepiej niż te w 2016 roku i jestem pewien, że krajowy sektor olejarski sprosta wyzwaniu i efektywnie zagospodaruje polski rzepak. Oczywiście do tego konieczna jest stabilna sytuacja popytowa w całym łańcuchu dostaw, dlatego tak ważna dla polskich rolników jest m.in. kwestia krajowej polityki względem biopaliw. Olej rzepakowy to podstawowy surowiec do produkcji biodiesla w Polsce i drastyczne zmiany w obecnym kursie to przede wszystkim zagrożenie załamania opłacalności tej części krajowej produkcji rolnej” – powiedział Radosław Stasiuk, Wiceprezes PSPO.

„Zwracając uwagę na bilans handlowy olejem rzepakowym widzimy, że nastąpił drastyczny spadek w I połowie 2017 roku eksportu do kilku krajów UE, które wcześniej dominowały pod tym względem, choć de facto trudno było wierzyć w te statystyki. Mówimy tu choćby o Czechach czy Słowacji. Z jednej strony pokazuje to ograniczenie niektórych kierunków nadużyć związanych z podatkiem VAT w obrocie olejem rzepakowym, na które zwracaliśmy głośno uwagę Ministerstwu Finansów, co nie oznacza, że problem zniknął niestety całkowicie. Z drugiej strony to również efekt rosnącej produkcji estrów metylowych w kraju. Zwracamy na to obecnie szczególną uwagę wobec trwających wciąż prac nad nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sektor biopaliw w Polsce jest bardzo silnie skorelowany z rolnictwem, o czym nie wolno zapominać” – podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

Warszawa, 19.07.2017 r.

logo_napis

 —————————————————————————————————————————————-

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

XIII Krajowy Zjazd Delegatów KZPRiRB

27 czerwca 2017 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie już po raz trzynasty odbył się Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Spotkali się Delegaci z Okręgowych Zrzeszeń Producentów Rzepaku, Członkowie Zarządu, Prezydium, a także inni Członkowie Zrzeszenia wykonujący pracę na rzecz Zrzeszenia oraz zaproszeni goście, w tym Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin – Bogusław Rzeźnicki oraz zastępca Dyrektora ds. produktów roślinnych, produktów ogrodniczych oraz rozwoju spółdzielczości, grup i organizacji producentów – Marian Borek.

DSC09945

Na zjeździe przedstawione zostały wyniki działalności Zrzeszenia za rok 2016, przedstawiono gospodarkę finansową – rachunek zysków i strat dla 2016 roku i odniesiono go do wyników z 2015 roku, podjęto stosowne uchwały, a także debatowano nad obecną i przyszłą sytuacją KZPRiRB.

Do jednych z poruszonych tematów spotkania należała kwestia kontraktacji rzepaku w punktach skupu, problem związany z trudnościami w egzekwowaniu składek członkowskich, przeszkody w likwidacji szkód łowieckich. W dyskusji nie zabrakło także zagadnienia związanego z prowadzeniem działalności reklamowej i promocyjnej, jak również pozyskiwaniu nowych środków na dalszy rozwój Zrzeszenia.

Jednym z punktów spotkania była prezentacja analityka rynku polskiego z firmy ODA Polska – Mildy Kraużlis odnośnie czynników warunkujących sytuację cenową rzepaku na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Wskazane zostało, że na kształtowanie cen rzepaku w latach poprzednich wpływ miały m.in. światowy rynek paliwowy (cena baryłki ropy), sytuacja na rynku tłuszczów palmowych i pokrewnych, niesprzyjająca sytuacja pogodowa we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Australii i Polsce, oraz sytuacja polityczna w Ameryce Południowej. Wspominano również o możliwości zawierania kontraktów SPOT i FORWARD, jak też możliwościach spersonalizowanego śledzenia cen kontraktów na giełdzie MATIF.

Zaproszeni goście z MRiRW zmierzyli się z pytaniami odnośnie stosowania zaprawy z grupy neonikotynoidów w celu wyeliminowania muchówki śmietki kapuścianej (Delia Radicum) i potencjalnego negatywnego wpływu tych substancji na pszczoły i inne owady zapylające.

Spotkanie zakończyło się żywą dyskusją, pełną konstruktywnych wniosków ze strony Członków Zarządu i Delegatów.

DSC09950

DSC09960

DSC09962

DSC09967

DEBATA PRZEDŻNIWNA 2017

Tradycją stało się już organizowanie Debaty Przedżniwnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Krajową Federację Producentów Zbóż. Jest to już XIII Debata, do której w tym roku podobnie jak i w 2016r. przyłączyło się Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Krajowa Federacja Producentów Zbóż stara się co roku zapraszać osoby związane z branżą rolniczą reprezentującą producentów, przetwórców, firmy chemiczne, firmy logistyczne, związki rolnicze oraz media. Zależy nam także na obecności najwyższych władz, w tym przede wszystkim przedstawicieli Resortu Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Warszawskiej Giełdy Towarowej, Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennctwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz wielu innych instytucji. W ten sposób staramy się, by uczestnicy Debaty mogli uzyskać rzetelne informacje oraz wymienić się opiniami. Przede wszystkim zależy nam jednak na dyskusji z rolnikami, wysłuchaniu ich potrzeb, a dzięki temu skutecznemu działaniu. Niestety w tym roku pomimo zaproszenia  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel nie pojawił się na Debacie. Jest to zarówno dla Krajowej Federacji Producentów Zbóż oraz zaproszonych Gości duże rozczarowanie, gdyż wszyscy obecni liczyli na merytoryczną dyskusję z Ministrem oraz udzielenie odpowiedzi na nurtujące branżę rolniczą pytania.

Stół_prezydialny

Debatę Przedżniwną prowadził Prezes KFPZ Pan Rafał Mładanowicz. Przy stole prezydialnym zasiedli także Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych Pan Wademar Sochaczewski, z-ca dyrektora Pan Marian Borek, Dyrektor Generalny Pani Mirosława Jaroszewicz – Łojewska oraz Prezes KZPRiRB Pan Juliusz Młodecki. Na początku Debaty Pan Rafał Mładanowicz podziękował oraz przywitał zebranych Gości. Z ramienia MRiRW głos wstępu oraz przedstawienie prac i działań resortu przedstawił Pan Waldemar Sochaczewski. Pan Dyrektor poruszył wiele kwestii, które dotyczą branży rolniczej i określił punkt widzenia Ministerstwa. Jak powiedział Pan Sochaczewski: „Kierunek na rynku zbóż jaki mógłbym dzisiaj nakreślić jest jeden. Wzmagać eksport dobrej pszenicy jakościowej, chlebowej, polskiej. Zacząć ją promować jako polska pszenica – tak, jak amerykańskie, francuskie – wszelkimi możliwymi kanałami starać się lokować na rynku odbiorcy. A jeśli gdzieś luka się pojawi gorszych pszenic paszowych, to nie blokować tych granic, bo to nic nie da”. Mowa była również o tworzeniu się elektronicznej platformy żywnościowej w Polsce. Jak powiedział Dyrektor Sochaczewski elektroniczna platforma żywnościowa będzie miejscem, gdzie pszenica konsumpcyjna zostanie wystawiona jako pierwsza. Ponadto w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzilanego Rozwoju Resort wpisał projekt mający na celu wprowadzednie intermodalnego przeładunkowego terminalu. Jak zaznaczył Dyrektor Sochaczewski są tu brane pod uwagę dwa produkty: cukier i zboża. Słowa komentarza poświęcono rónież projektom ustaw wychodzących z MRiRW. Poruszono to aspekt ustawy o Agencji Rynku Rolnego oraz głównie ustawy nakładającej obowiązek zawierania pisemnych umów na produkty rolno-spożywcze, którą jak powiedział Dyrektor Sochaczewski Resort Rolnictwa zmodyfikuje, co było podnoszone przez wiele organizacji. Dodatkowo omówiono także ustawę dotyczącą funduszy promocji żywności. Według opinii Dyrektora Sochaczewskiego ich formuła wymaga weryfikacji, np. poprzez dołożenie funduszu integracji branżowych i promocji żywności. Pan Prezes KFPZ odnosząc się do wystąpienia Dyrektora Sochaczewskiego zapewnił o wsparciu w opiniowaniu i wskazywaniu odpowiednich rozwiązań w tworzeniu projektów ustaw. Dodatkowo Prezes podkreślił jak ważny jest system jakości oraz to, co w tym zakresie robi Federacja. Dotyczy to m.in. poprawy systemu produkcji zbóż. Jak podkreślił Prezes Mładanowicz budowa dobrej jakości ziarna zaczyna się od procesu produkcji w polu. Ponadto jak zaznaczył Prezes Mładanowicz: „My, jako Krajowa Federacja Producentów Zbóż jesteśmy pionierami w Polsce w tym, co robimy. Zmieniamy, profesjonalizujemy w bardzo dużym stopniu proces jakości czy proces technologiczny w polu. Analizujemy patogeny, ukierunkowujemy zwalaczanie, głównie jeśli chodzi tu o fungicydy. Mamy też bardzo duże plany na przyszłość, w której też dzięki temu, że mamy fundusz promocji i dzięki temu, że mamy inne organizacje, z którymi wspólnie współpracujemy, daje nam olbrzymią wartość dodaną”. Prezes KFPZ apelował także o większe zrzeszanie się rolników w związki branżowe i angażowanie się w pracę w ich strukturach.

Dyrek

Po tej części przyszła kolej na prelekcje zaproszonych gości. Pierwszą z nich było wystąpienie Pani dr Zuzanny Sawinskiej z UP w Poznaniu, w której omówiła wspólny projekt realizowany z KFPZ. Dotyczył on badania pszenicy pod kątem Fusarium w całej Polsce i stosowanych fungicydów. Są to niezwykle ciekawe wyniki, które w sposób jednoznaczny pokazują, że często stosowane preparaty zawierające tą samą substancję aktywną różnią się skutecznością działania. Wyniki przedstwione zostały w najnowszej publikacji wydanej przez KFPZ we współpracy z UP w Poznaniu oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Fusarium. Wszystkim osobom zainteresowanym publikacją możemy ją udostępnić po wcześnieszym zgłoszeniu się (osobiście, telefonicznie bądź mailowo) do biura Federacji.

4

Swoją najnowszą analizę sezonu 2017/2018 w produkcji zbóż i rzepaku przedstawił Pan Wiesław Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak oszacował IERiGŻ – PIB zbiory zbóż wraz z kukurydzą wyniosą nieco ponad 29,5 mln ton. Jak stwierdził Pan Łopaciuk: „Zboża ozime powinny sobie lepiej poradzić w tym sezonie, zaś wpływ na możliwości plonowania zbóż jarych ma późniejszy wysiew”. Do danych odniósł się inny prelegent – ekspert KFPZ – Pan Zbigniew Kaszuba, który również przedstawił prognozy na sezon 2017 oraz prognozy wynikowe na 2016r. Jednak zaznaczył, że zapasy przedstwione wg IERiGŻ są zbyt optymistyczne.

Swoje spostrzeżenia dotyczące rzepaku przedstawił z kolei Pan Juliusz Młodecki. Poruszono tu kwestię braku zgody Ministerstwa na możliwość stosowania zapraw neonikotynoidowych w tym roku i problem jaki powoduje to dla rolników uprawiających rzepak. W tej części padły pytania z sali: „Czemu Minister blokuje stosowanie zapraw neonikotynoidowych?”. Świadczy to o wadze problemu i sporych emocjach wśród plantatorów rzepaku. Swoją prezentację przedstawił również Pan Michał Ciszak z Procam Polska nt. „Skuteczności pestycydów w Polsce” oraz Prezes Elewarr Pan Bogdan Drechna, który podsumował ostatni sezon i stwierdził, że spółka Elewarr zakończyła go na plusie. Jednym z prelegentów był również Pan Andrzej Staliński Dyrektor Segmentu Agro firmy OT Logistics S.A. Przedstawił strategię firmy, jej cele oraz podkreślił jej znaczenie oraz to, że jest to spólka z polskim kapitałem. Udział w debacie wziął także John Deere Polska w osobie Pana Dariusza Wilanowskiego, który przedstawił ofertę firmy na ten sezon. Wśród zaproszonych obecna była również firma Valagro specjalizuąca się w produkcji biostymulatorów i specjalnych nawozów do zastosowania m.in. rolnictwie.

Uczestnicy

Koniec Debaty został przeznaczony na pytania oraz dyskusję, w której żywo brali udział zgromadzeni uczestnicy i odnosili się się do poruszanych wcześniej tematów. Pan Taduesz Szymańczak z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych odnosił się m.in. do ustawy o zawieraniu umów kontraktacyjnych, która przyczynia się do większej liczby papierów czy prawa łowieckiego i braku wpisania innych gatunków na listę szkodników jak czaple, żurawie, łabędzie powodujące szkody np. w rzepaku. Dyskusja i sugestie uczestników były bardzo cenne i miejmy nadzieję przyczynią się do ściślejszej współpracy.

Źródło: www.kfpz.pl

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 022 826 80 07
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 11/2012

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.