Aktualności

Komunikat prasowy PSPO: Produkcja śruty rzepakowej

Produkcja śruty rzepakowej przez członków Stowarzyszenia w pierwszym półroczu 2017 r.

Przerób nasion rzepaku w I połowie 2017 roku w tłoczniach zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju na poziomie 1,14 mln ton znalazł swoje odbicie nie tylko w produkcji samego oleju, ale umożliwił podaż rynkową przez członków PSPO ponad 650 tys. ton cennych wysokobiałkowych komponentów paszowych w postaci 640 tys. ton poekstrakcyjnej śruty rzepakowej oraz 12 tys. ton makuchu. Liczby te pokazują, że rzepak to nie tylko surowiec dostarczający najlepszy pod względem cech prozdrowotnych olej roślinny, ale stanowi jednocześnie cenne źródło białka paszowego, które w większości wciąż pozyskujemy z importu.

„Jako Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju wciąż podkreślamy kwestię uprawy rzepaku i istotę krajowego przemysłu tłuszczowego nie tylko w dostarczaniu konsumentom oleju, ale również w kontekście możliwości znacznego oparcia produkcji zwierzęcej w Polsce na lokalnie wytwarzanej śrucie rzepakowej. Zdajemy sobie sprawę z pewnych ograniczeń związanych pełną konwersją żywienia zwierząt gospodarskich na pasze rzepakowe, ale te wciąż duże, niewykorzystane rezerwy, które wynikają wprost z obecnej struktury hodowlanej w Polsce dają możliwości zagospodarowania znacznie większej ilości śruty rzepakowej, podkreślmy nie modyfikowanej genetycznie, w stosunku do obecnego ich zużycia krajowego. Szczególnie widoczny potencjał dostrzegamy w produkcji mlecznej, bydła mięsnego, ale i trzodzie chlewnej. Można więc powiedzieć, że nie musimy więc wywarzać otwartych już drzwi” – powiedział Piotr Szysz, Przewodniczący Zespołu roboczego ds. śruty i makuchu PSPO.

„W niedawno przyjętej oficjalnie przez kilkanaście krajów członkowskich UE, w tym Polskę, wspólnej deklaracji dotyczącej rozwoju upraw soi w Europie mowa jest jednocześnie wprost o potrzebie wsparcia bardziej efektywnego wykorzystania innych europejskich surowców białka paszowego, wśród których na pierwszym miejscu wymienia się właśnie rzepak. To nie przypadek, zważywszy na już teraz dostępne ilości śruty rzepakowej. Korzystając z najlepszych pod tym względem przykładów z innych krajów, jak choćby Niemcy, gdzie rok 2017 jest już kolejnym jeśli chodzi o budowanie wręcz przewagi wykorzystania śruty rzepakowej nad sojową, Polska może i powinna podjąć intensywne działania w tym kierunku. To szczególnie ważne w obecnym stanie rozwoju uprawy soi w Europie i strukturze jej dostaw rynkowych opartej niemal w całości na imporcie. Liczymy, że z takimi właśnie rekomendacjami dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjdzie powołany przez niego już jakiś czas temu specjalny Zespół ds. alternatywnych źródeł białka, w którego pracach PSPO aktywnie uczestniczy” – skomentował Mariusz Szeliga, Prezes PSPO.

„Produkcja śruty rzepakowej to dominująca pod względem wolumenowym cześć przetwórstwa nasion rzepaku w Polsce, co naturalnie wynika z właściwości i cech biologicznych tego surowca. Dlatego jako organizacja branżowa czujemy się wręcz w obowiązku, aby przedstawiać jak najszerzej i w jak najbardziej rzetelny sposób informacje dotyczące możliwości jej stosowania, co ma rzecz jasna pomóc w jej popularyzacji wśród krajowych hodowców. Miło mi w tym kontekście poinformować, że w ostatnim czasie uruchomiliśmy całkowicie nową odsłonę witryny internetowej www.paszerzepakowe.pl. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do jej odwiedzania, wierzę, że będzie ona dla Państwa cennym źródłem przydatnych informacji i porad na temat śruty rzepakowej, która nie tylko jest bezpieczna i ekonomicznie efektywna, ale cechuje się znacznie większą niż importowane surowce dozą bezpieczeństwa dostaw” –powiedział Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

Warszawa, 03.08.2017 r.

logo_napis

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

Komunikat prasowy PSPO: Przerób nasion rzepaku oraz produkcja oleju przez członków Stowarzyszenia w pierwszym półroczu 2017 r.

Przerób nasion rzepaku oraz produkcja oleju przez członków Stowarzyszenia w pierwszym półroczu 2017 r.

W I połowie 2017 roku zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie oleju przerobiły łącznie prawie 1,14 mln ton nasion rzepaku, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Tym samym zanotowany w tym zakresie progres, który wyniósł ok. 40 tys. ton wskazuje, że branża odrabia starty w wolumenie przerobowym zanotowane w 2016 roku, które wynikały wprost ze znacznie słabszych, bo na poziomie ok. 2,3 mln ton, zbiorów nasion rzepaku w Polsce. Z kolei w ujęciu sezonowym 2016/2017 członkowie PSPO zagospodarowali łącznie prawie 2,5 mln ton, co wskazuje na podniesienie tej wartości w stosunku do poprzedniego sezonu 2015/2016 już o 80 tys. ton. Dane te wskazują wprost na wzrost znaczenia dla krajowego rolnictwa lokalnie funkcjonującego w Polsce przemysłu olejarskiego.

Przerób nasion rzepaku w zakładach tłuszczowych skupionych w PSPO, które reprezentuje ponad 90% tego rynku w kraju, znalazł swoje bezpośrednie odniesienie w produkcji oleju. I tak, w przypadku oleju surowego w I połowie 2017 roku jego produkcja wzrosła z 477 tys. ton w okresie styczeń-czerwiec 2016 do 481tys. ton, natomiast w przypadku oleju rafinowanego osiągnięto łącznie 186 tys. ton (spadek o 5 tys. ton w analogicznym okresie ubiegłego roku).

„Sytuacja na rynku surowcowym wynikająca ze słabszych zbiorów rzepaku zanotowanych w ubiegłym roku w Polsce wskazywała, że przerób nasion w pierwszym półroczu 2017 roku pozostanie na stabilnym poziomie. Pomimo jednak tego zanotowaliśmy niewielki, ale jednak, wzrost, co tylko pokazuje, że branża tłuszczowa po prostu postawiła na krajowy surowiec skupując go niemal w całości, czego potwierdzeniem jest dosłownie symboliczny eksport nasion z Polski. Od lat więc nie tylko mówimy, ale faktycznie zacieśniamy współpracę z lokalnymi producentami rolnymi, czego efekty obecnie widzimy” – skomentował  Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

„Tegoroczne zbiory zapowiadają się znacznie lepiej niż te w 2016 roku i jestem pewien, że krajowy sektor olejarski sprosta wyzwaniu i efektywnie zagospodaruje polski rzepak. Oczywiście do tego konieczna jest stabilna sytuacja popytowa w całym łańcuchu dostaw, dlatego tak ważna dla polskich rolników jest m.in. kwestia krajowej polityki względem biopaliw. Olej rzepakowy to podstawowy surowiec do produkcji biodiesla w Polsce i drastyczne zmiany w obecnym kursie to przede wszystkim zagrożenie załamania opłacalności tej części krajowej produkcji rolnej” – powiedział Radosław Stasiuk, Wiceprezes PSPO.

„Zwracając uwagę na bilans handlowy olejem rzepakowym widzimy, że nastąpił drastyczny spadek w I połowie 2017 roku eksportu do kilku krajów UE, które wcześniej dominowały pod tym względem, choć de facto trudno było wierzyć w te statystyki. Mówimy tu choćby o Czechach czy Słowacji. Z jednej strony pokazuje to ograniczenie niektórych kierunków nadużyć związanych z podatkiem VAT w obrocie olejem rzepakowym, na które zwracaliśmy głośno uwagę Ministerstwu Finansów, co nie oznacza, że problem zniknął niestety całkowicie. Z drugiej strony to również efekt rosnącej produkcji estrów metylowych w kraju. Zwracamy na to obecnie szczególną uwagę wobec trwających wciąż prac nad nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sektor biopaliw w Polsce jest bardzo silnie skorelowany z rolnictwem, o czym nie wolno zapominać” – podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

Warszawa, 19.07.2017 r.

logo_napis

 —————————————————————————————————————————————-

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

XIII Krajowy Zjazd Delegatów KZPRiRB

27 czerwca 2017 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie już po raz trzynasty odbył się Zjazd Delegatów Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Spotkali się Delegaci z Okręgowych Zrzeszeń Producentów Rzepaku, Członkowie Zarządu, Prezydium, a także inni Członkowie Zrzeszenia wykonujący pracę na rzecz Zrzeszenia oraz zaproszeni goście, w tym Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin – Bogusław Rzeźnicki oraz zastępca Dyrektora ds. produktów roślinnych, produktów ogrodniczych oraz rozwoju spółdzielczości, grup i organizacji producentów – Marian Borek.

DSC09945

Na zjeździe przedstawione zostały wyniki działalności Zrzeszenia za rok 2016, przedstawiono gospodarkę finansową – rachunek zysków i strat dla 2016 roku i odniesiono go do wyników z 2015 roku, podjęto stosowne uchwały, a także debatowano nad obecną i przyszłą sytuacją KZPRiRB.

Do jednych z poruszonych tematów spotkania należała kwestia kontraktacji rzepaku w punktach skupu, problem związany z trudnościami w egzekwowaniu składek członkowskich, przeszkody w likwidacji szkód łowieckich. W dyskusji nie zabrakło także zagadnienia związanego z prowadzeniem działalności reklamowej i promocyjnej, jak również pozyskiwaniu nowych środków na dalszy rozwój Zrzeszenia.

Jednym z punktów spotkania była prezentacja analityka rynku polskiego z firmy ODA Polska – Mildy Kraużlis odnośnie czynników warunkujących sytuację cenową rzepaku na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Wskazane zostało, że na kształtowanie cen rzepaku w latach poprzednich wpływ miały m.in. światowy rynek paliwowy (cena baryłki ropy), sytuacja na rynku tłuszczów palmowych i pokrewnych, niesprzyjająca sytuacja pogodowa we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Australii i Polsce, oraz sytuacja polityczna w Ameryce Południowej. Wspominano również o możliwości zawierania kontraktów SPOT i FORWARD, jak też możliwościach spersonalizowanego śledzenia cen kontraktów na giełdzie MATIF.

Zaproszeni goście z MRiRW zmierzyli się z pytaniami odnośnie stosowania zaprawy z grupy neonikotynoidów w celu wyeliminowania muchówki śmietki kapuścianej (Delia Radicum) i potencjalnego negatywnego wpływu tych substancji na pszczoły i inne owady zapylające.

Spotkanie zakończyło się żywą dyskusją, pełną konstruktywnych wniosków ze strony Członków Zarządu i Delegatów.

DSC09950

DSC09960

DSC09962

DSC09967

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 022 826 80 07
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 11/2012

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.