DEBATA PRZEDŻNIWNA 2017

Tradycją stało się już organizowanie Debaty Przedżniwnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Krajową Federację Producentów Zbóż. Jest to już XIII Debata, do której w tym roku podobnie jak i w 2016r. przyłączyło się Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Krajowa Federacja Producentów Zbóż stara się co roku zapraszać osoby związane z branżą rolniczą reprezentującą producentów, przetwórców, firmy chemiczne, firmy logistyczne, związki rolnicze oraz media. Zależy nam także na obecności najwyższych władz, w tym przede wszystkim przedstawicieli Resortu Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Warszawskiej Giełdy Towarowej, Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennctwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz wielu innych instytucji. W ten sposób staramy się, by uczestnicy Debaty mogli uzyskać rzetelne informacje oraz wymienić się opiniami. Przede wszystkim zależy nam jednak na dyskusji z rolnikami, wysłuchaniu ich potrzeb, a dzięki temu skutecznemu działaniu. Niestety w tym roku pomimo zaproszenia  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel nie pojawił się na Debacie. Jest to zarówno dla Krajowej Federacji Producentów Zbóż oraz zaproszonych Gości duże rozczarowanie, gdyż wszyscy obecni liczyli na merytoryczną dyskusję z Ministrem oraz udzielenie odpowiedzi na nurtujące branżę rolniczą pytania.

Stół_prezydialny

Debatę Przedżniwną prowadził Prezes KFPZ Pan Rafał Mładanowicz. Przy stole prezydialnym zasiedli także Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych Pan Wademar Sochaczewski, z-ca dyrektora Pan Marian Borek, Dyrektor Generalny Pani Mirosława Jaroszewicz – Łojewska oraz Prezes KZPRiRB Pan Juliusz Młodecki. Na początku Debaty Pan Rafał Mładanowicz podziękował oraz przywitał zebranych Gości. Z ramienia MRiRW głos wstępu oraz przedstawienie prac i działań resortu przedstawił Pan Waldemar Sochaczewski. Pan Dyrektor poruszył wiele kwestii, które dotyczą branży rolniczej i określił punkt widzenia Ministerstwa. Jak powiedział Pan Sochaczewski: „Kierunek na rynku zbóż jaki mógłbym dzisiaj nakreślić jest jeden. Wzmagać eksport dobrej pszenicy jakościowej, chlebowej, polskiej. Zacząć ją promować jako polska pszenica – tak, jak amerykańskie, francuskie – wszelkimi możliwymi kanałami starać się lokować na rynku odbiorcy. A jeśli gdzieś luka się pojawi gorszych pszenic paszowych, to nie blokować tych granic, bo to nic nie da”. Mowa była również o tworzeniu się elektronicznej platformy żywnościowej w Polsce. Jak powiedział Dyrektor Sochaczewski elektroniczna platforma żywnościowa będzie miejscem, gdzie pszenica konsumpcyjna zostanie wystawiona jako pierwsza. Ponadto w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzilanego Rozwoju Resort wpisał projekt mający na celu wprowadzednie intermodalnego przeładunkowego terminalu. Jak zaznaczył Dyrektor Sochaczewski są tu brane pod uwagę dwa produkty: cukier i zboża. Słowa komentarza poświęcono rónież projektom ustaw wychodzących z MRiRW. Poruszono to aspekt ustawy o Agencji Rynku Rolnego oraz głównie ustawy nakładającej obowiązek zawierania pisemnych umów na produkty rolno-spożywcze, którą jak powiedział Dyrektor Sochaczewski Resort Rolnictwa zmodyfikuje, co było podnoszone przez wiele organizacji. Dodatkowo omówiono także ustawę dotyczącą funduszy promocji żywności. Według opinii Dyrektora Sochaczewskiego ich formuła wymaga weryfikacji, np. poprzez dołożenie funduszu integracji branżowych i promocji żywności. Pan Prezes KFPZ odnosząc się do wystąpienia Dyrektora Sochaczewskiego zapewnił o wsparciu w opiniowaniu i wskazywaniu odpowiednich rozwiązań w tworzeniu projektów ustaw. Dodatkowo Prezes podkreślił jak ważny jest system jakości oraz to, co w tym zakresie robi Federacja. Dotyczy to m.in. poprawy systemu produkcji zbóż. Jak podkreślił Prezes Mładanowicz budowa dobrej jakości ziarna zaczyna się od procesu produkcji w polu. Ponadto jak zaznaczył Prezes Mładanowicz: „My, jako Krajowa Federacja Producentów Zbóż jesteśmy pionierami w Polsce w tym, co robimy. Zmieniamy, profesjonalizujemy w bardzo dużym stopniu proces jakości czy proces technologiczny w polu. Analizujemy patogeny, ukierunkowujemy zwalaczanie, głównie jeśli chodzi tu o fungicydy. Mamy też bardzo duże plany na przyszłość, w której też dzięki temu, że mamy fundusz promocji i dzięki temu, że mamy inne organizacje, z którymi wspólnie współpracujemy, daje nam olbrzymią wartość dodaną”. Prezes KFPZ apelował także o większe zrzeszanie się rolników w związki branżowe i angażowanie się w pracę w ich strukturach.

Dyrek

Po tej części przyszła kolej na prelekcje zaproszonych gości. Pierwszą z nich było wystąpienie Pani dr Zuzanny Sawinskiej z UP w Poznaniu, w której omówiła wspólny projekt realizowany z KFPZ. Dotyczył on badania pszenicy pod kątem Fusarium w całej Polsce i stosowanych fungicydów. Są to niezwykle ciekawe wyniki, które w sposób jednoznaczny pokazują, że często stosowane preparaty zawierające tą samą substancję aktywną różnią się skutecznością działania. Wyniki przedstwione zostały w najnowszej publikacji wydanej przez KFPZ we współpracy z UP w Poznaniu oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Fusarium. Wszystkim osobom zainteresowanym publikacją możemy ją udostępnić po wcześnieszym zgłoszeniu się (osobiście, telefonicznie bądź mailowo) do biura Federacji.

4

Swoją najnowszą analizę sezonu 2017/2018 w produkcji zbóż i rzepaku przedstawił Pan Wiesław Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak oszacował IERiGŻ – PIB zbiory zbóż wraz z kukurydzą wyniosą nieco ponad 29,5 mln ton. Jak stwierdził Pan Łopaciuk: „Zboża ozime powinny sobie lepiej poradzić w tym sezonie, zaś wpływ na możliwości plonowania zbóż jarych ma późniejszy wysiew”. Do danych odniósł się inny prelegent – ekspert KFPZ – Pan Zbigniew Kaszuba, który również przedstawił prognozy na sezon 2017 oraz prognozy wynikowe na 2016r. Jednak zaznaczył, że zapasy przedstwione wg IERiGŻ są zbyt optymistyczne.

Swoje spostrzeżenia dotyczące rzepaku przedstawił z kolei Pan Juliusz Młodecki. Poruszono tu kwestię braku zgody Ministerstwa na możliwość stosowania zapraw neonikotynoidowych w tym roku i problem jaki powoduje to dla rolników uprawiających rzepak. W tej części padły pytania z sali: „Czemu Minister blokuje stosowanie zapraw neonikotynoidowych?”. Świadczy to o wadze problemu i sporych emocjach wśród plantatorów rzepaku. Swoją prezentację przedstawił również Pan Michał Ciszak z Procam Polska nt. „Skuteczności pestycydów w Polsce” oraz Prezes Elewarr Pan Bogdan Drechna, który podsumował ostatni sezon i stwierdził, że spółka Elewarr zakończyła go na plusie. Jednym z prelegentów był również Pan Andrzej Staliński Dyrektor Segmentu Agro firmy OT Logistics S.A. Przedstawił strategię firmy, jej cele oraz podkreślił jej znaczenie oraz to, że jest to spólka z polskim kapitałem. Udział w debacie wziął także John Deere Polska w osobie Pana Dariusza Wilanowskiego, który przedstawił ofertę firmy na ten sezon. Wśród zaproszonych obecna była również firma Valagro specjalizuąca się w produkcji biostymulatorów i specjalnych nawozów do zastosowania m.in. rolnictwie.

Uczestnicy

Koniec Debaty został przeznaczony na pytania oraz dyskusję, w której żywo brali udział zgromadzeni uczestnicy i odnosili się się do poruszanych wcześniej tematów. Pan Taduesz Szymańczak z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych odnosił się m.in. do ustawy o zawieraniu umów kontraktacyjnych, która przyczynia się do większej liczby papierów czy prawa łowieckiego i braku wpisania innych gatunków na listę szkodników jak czaple, żurawie, łabędzie powodujące szkody np. w rzepaku. Dyskusja i sugestie uczestników były bardzo cenne i miejmy nadzieję przyczynią się do ściślejszej współpracy.

Źródło: www.kfpz.pl

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 022 826 80 07
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 49/2018

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.