Komunikat – Susza rolnicza na terenie Polski

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -173 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 40 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 V-20 VII).

Największy deficyt wody w okresie od 1 czerwca do 31 lipca br., podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego a obecnie obszar ten został jeszcze znacznie poszerzony o Pojezierze Wielkopolskie oraz o Nizinę Wielkopolską. Na tym terenie wartości KBW osiągają od -240 do -279 mm. Bardzo niskie wartości KBW notowane są również na terenie południowej części Niziny Śląskiej oraz na Wzniesieniach Łódzkich wynoszące od -240 do -259 mm. Na przeważającym obszarze kraju notowane są także niskie wartości KBW od -160 do – 239 mm. Jedynie we wschodniej części Pobrzeża Południowobałtyckiego i w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego oraz na południowych krańcach kraju wartości KBW są nieco wyższe i wynoszą od -100 do –159 mm.

Suszę rolnicza notowana jest na terenie wszystkich województw:

  • Lubuskiego,
  • Wielkopolskiego,
  • Łódzkiego,
  • Opolskiego,
  • Podlaskiego,
  • Mazowieckiego,
  • Zachodniopomorskiego,
  • Dolnośląskiego,
  • Lubelskiego,
  • Pomorskiego,
  • Kujawsko-pomorskiego,
  • Śląskiego,
  • Świętokrzyskiego,
  • Podkarpackiego,
  • Warmińsko – mazurskiego,
  • Małopolskiego.

Susza notowana jest we wszystkich monitorowanych w tym okresie uprawach, wśród:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Krzewów owocowych,
 • Truskawek,
 • Roślin strączkowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Drzew owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Tytoniu,
 • Buraka cukrowego,
 • Ziemniaka,
 • Chmielu.

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w 2104 gminach Polski (84,94% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 554 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją we wszystkich województwach na powierzchni 56,166% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 1.

Tab. 1. Zasięg suszy w uprawach roślin strączkowych

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubuskie 82 82 100,00 98,61
2. łódzkie 177 177 100,00 96,31
3. opolskie 71 71 100,00 58,83
4. wielkopolskie 226 226 100,00 99,60
5. zachodniopomorskie 113 113 100,00 68,78
6. mazowieckie 314 313 99,68 73,49
7. lubelskie 213 209 98,12 56,83
8. świętokrzyskie 102 100 98,04 49,63
9. podlaskie 118 104 88,14 32,20
10. kujawsko-pomorskie 144 125 86,81 59,73
11. dolnośląskie 169 142 84,02 44,01
12. śląskie 167 136 81,44 57,16
13. podkarpackie 160 123 76,88 23,40
14. małopolskie 182 138 75,82 11,79
15. pomorskie 123 41 33,33 18,59
16. warmińsko-mazurskie 116 4 3,45 0,05

Każda osoba, która chciałaby sprawdzić czy na jej terenie wystąpiła susza powinna wejść na stronę www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/ następnie wybrać województwo, powiat i gminę. W szczegółowy sposób podane będą informacje czy w danej uprawie na terenie gminy odnotowano deficyt wody.

Źródło:www.susza.iung.pulawy.pl

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 022 826 80 07
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 52/2019

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.