Władze

Juliusz Młodecki

Prezes Zarządu

Przewodniczący OZPR Kujawsko-Pomorski; Warmińsko-Mazurski; Łódzki

Jerzy Hławiczka

Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący OZPR Śląsko-Małopolski

Szymon Kuczyński

Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący OZPR Lubelsko -Podkarpacki- Świętokrzyski

Krzysztof Gawęcki

Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący OZPR Opolsko – Dolnośląski

Krzysztof Galek

Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący OZPR

Członkowie zarządu

Grażyna Leśna

OZPRKujawsko-Pomorski; Warmińsko-Mazurski; Łódzki

Waldemar Michalak

OZPRKujawsko-Pomorski; Warmińsko-Mazurski; Łódzki

Benedykt Ślęzak

OZPRKujawsko-Pomorski; Warmińsko-Mazurski;Łódzki

Mieczysław Kowalczyk

OZPR Wielkopolsko- Lubuski

Stanisław Matuszewski

OZPR Wielkopolsko-Lubuski

Ryszard Bandurowski

OZPROpolsko – Dolnośląski

Marek Czerniak

OZPROpolsko – Dolnośląski

Arkadiusz Drabko

OZPRLubelsko-Podkarpacko-Świętokrzyski

Marek Kałużyński

OZPRLubelsko-Podkarapcko-Świętokrzyski

Sonia Kamińska-Stępień

Dyrektor Biura KZPRiRB

Redaktor Naczelna Informatora Nasz Rzepak

Ewelina Spłocharska

Komisja Rewizyjna

  • Roman Jasiński – Przewodniczący
  • Marek Stanicki – Wiceprzewodniczący
  • Andrzej Chmielewski
  • Dorota Czeszewska

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 022 826 80 07
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 53/2019

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.