Władze

 


Juliusz Młodecki Prezes Zarządu
Przewodniczący OZPR Kujawsko-Pomorski; Warmińsko-Mazurski; Łódzki

 

C-12-748-0131

Roman Białachowski Wiceprezes

 Przewodniczący

OZPR
Wielkopolsko – Lubuski

SONY DSC
Jerzy Hławiczka

Wiceprezes
Zarządu

Przewodniczący OZPR
Śląsko-Małopolski

sz. kuczyński
Szymon Kuczyński
Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący OZPR
Lubelsko -Podkarpacki- Świętokrzyski

Krzysztof Gawęcki

Krzysztof Gawęcki
Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący OZPR
Opolsko – Dolnośląski

K. Galek

Krzysztof Galek
Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący OZPR

 Członkowie Zarządu

 Leśna 2

Grażyna Leśna
OZPRKujawsko-Pomorski; Warmińsko-Mazurski; Łódzki
SONY DSC

Waldemar Michalak
OZPRKujawsko-Pomorski; Warmińsko-Mazurski; Łódzki
Benedykt Ślęzak
OZPRKujawsko-Pomorski; Warmińsko-Mazurski;Łódzki
Mieczysław 

Kowalczyk
OZPR

Wielkopolsko- Lubuski

Stanisław Matuszewski
OZPR Wielkopolsko-Lubuski
Ryszard Bandurowski
OZPROpolsko – Dolnośląski
Marek Czerniak
OZPROpolsko – Dolnośląski
Arkadiusz DrabkoArkadiusz Drabko
OZPRLubelsko-Podkarpacko-Świętokrzyski
Marek Kałużyński
OZPRLubelsko-Podkarapcko-Świętokrzyski

 

Sonia Kamińska

Dyrektor Biura  KZPRiRB

Redaktor Naczelna Informatora Nasz Rzepak

 

Komisja Rewizyjna 

  • Roman Jasiński – Przewodniczący
  • Marek Stanicki – Wiceprzewodniczący
  • Andrzej Chmielewski
  • Dorota Czeszewska

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 022 826 80 07
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 48/2018

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.