Podsumowanie konferencji śrutowej w Przysieku

Oprócz PSPO współorganizatorami wydarzenia zorganizowanego w dniu 28 listopada byli: Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczehgo oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Spotkanie odbywało się pod tytułem „Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu soi. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w produkcji mleka, bydła mięsnego i trzody chlewnej” i wzięło w nim udział około 200 uczestników przybyłych z całego kraju, w tym wielu producentów rolnych. Konferencję otworzyli organizatorzy – Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Adam Stępień, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju. Następnie głos zabrał zaproszony do udziału poseł Jan Krzysztof Ardanowski – zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podkreślił konieczność systemowego podejścia do rolnictwa polegającego na większym powiązaniu polskiej hodowli z krajową uprawą na cele paszowe.

sruta_rzepak_02_preview

Konferencję prowadził redaktor naczelny TopAgrar Polska – Karol Bujoczek. Pierwsze wystąpienie dotyczyło wyzwań i perspektyw stojących przed krajową i europejską produkcją rzepaku. Zagadnienie omówił Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Kolejno w programie miała wystąpić Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech, która miała omówić temat śruty rzepakowej z perspektywy działań resortu rolnictwa w odniesieniu do dywersyfikacji źródeł białka paszowego na surowce krajowe. Niestety z przyczyn niezależnych przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie dotarli na spotkanie. Kolejną prelegentką była prof. Iwona Bartkowiak- Broda z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Poznaniu, która przedstawiła zebranym rzepak jako roślinę nie tylko oleistą, ale również białkową.
Po części wspólnej, uczestnicy według swoich zainteresowań podzielili się na seminaria tematyczne dotyczące żywienia zwierząt: trzody chlewnej, bydła mlecznego oraz bydła mięsnego. Seminaria prowadzili eksperci z danej dziedziny. Warsztaty poświęcone stosowaniu śruty rzepakowej w żywieniu trzody chlewnej poprowadził Mirosław Makowski z firmy Sano Sp. z o.o., bydła mlecznego- dr Zbigniew Lach z Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny, zaś ostatnie seminarium poświęcone żywieniu bydła mięsnego dr Marcin Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Na zakończenie konferencji odbyła się debata z udziałem wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju – Radosława Stasiuka, prezydenta Izby Zbożowo-Paszowej – Adama Tańskiego, dyrektora Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Ryszarda Kamińskiego, prezesa Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mlecznego – Jerzego Wierzbickiego, a także eksperta ds. żywienia bydła mlecznego – dr Zbigniewa Lacha z OHZ Osięciny. Wszyscy paneliści zgodzili się co do konieczności promocji polskiego źródła białka jakim jest śruta rzepakowa i konieczności zwiększenia jej absorpcji na rodzimym rynku. Wymownym podsumowaniem dyskusji może być wypowiedź prezydenta IZP Adama Tańskiego, że „wszyscy mamy coś do zrobienia”, mówiąc to miał na myśli: przemysł olejarski, paszowy, ale także doradztwo rolnicze, media branżowe i administrację.

sruta_rzepak_16_preview

sruta_rzepak_25_preview

sruta_rzepak_27_preview

sruta_rzepak_11_preview

www.paszerzepakowe.pl

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 022 826 80 07
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 49/2018

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.