Patron strony
KWS RAPOOL BAYER

8 IV 2019 – spotkanie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Członek Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Waldemar Michalak uczestniczyli w spotkaniu Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyło się 8 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Podczas spotkania zaprezentowana została diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego z określeniem analizy SWOT. Opracowanie powstało z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy wsparciu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z udziałem około 50 liderów firm i instytucji rolniczych z regionu, pod redakcją Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Minikowie.  Opracowanie jest elementem regionalnym i wkładem do aktualizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa. Podczas spotkania przedstawione zostały także założenia Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027.

– Warunkiem rozwoju obszarów wiejskich jest aktywność społeczna – podkreślił minister i zwrócił uwagę na wymagania współczesności wynikające z trzech podstawowych procesów: globalizacyjnego demograficznego i związanego z cyfryzacją.

Proces globalizacji jest powszechny i dotyczy wszystkich dziedzin gospodarczych, w tym także rolnictwa. Zmiany zachodzące w otoczeniu rolnictwa stwarzają zarówno szanse jak i zagrożenia.

– Nie możemy konkurować na światowym rynku wielkością dostaw, ale możemy konkurować jakością – stwierdził szef resortu rolnictwa.

Minister zwrócił uwagę na konieczność wdrażania postępu technicznego i najnowocześniejszych rozwiązań.

– Działy wymagające dużego nakładu pracy ludzkiej są zagrożone ze względu na brak rąk do pracy, a nie możemy konkurować stawkami z naszymi sąsiadami Niemcami, którzy w tym roku oferować będą stawką 12,5 euro/h – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa zwrócił również uwagę na procesy demograficzne wskazując na rosnące zainteresowanie ludzi z miasta osiedleniem się na wsiach, oczywiście  tych położonych najbliżej dużych ośrodków miejskich.

– To nie tylko zagrożenie, jak postrzegają niektórzy, ale to także szansa na rozwój, na powstawanie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich, np. poprzez zapotrzebowanie na nowe usługi – powiedział minister.

– Naszym głównym celem jest tworzenie możliwości dla wzrostu dochodów mieszkańców wsi – mówił szef resortu.

Ten cel jest realizowany za pomocą celów szczegółowych: zwiększania dochodowości w produkcji rolnej i rybackiej, poprawę warunków życia na wsi, rozwój infrastruktury, ochronę środowiska; rozwój przedsiębiorczości i pozarolniczych miejsc pracy oraz aktywnego społeczeństwa.

– Niezwykle istotne jest także to, aby młodzi ludzi przejmujący gospodarstwa po rodzicach dysponowali coraz większą, nowoczesną wiedzą, która jest niezbędna we współczesnym rolnictwie – podkreślił minister.

Minister Ardanowski uczestniczył także w spotkaniu dotyczącym budowanego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie Systemu wspomagania decyzji w produkcji roślinnej. W systemie  uczestniczą gospodarstwa demonstracyjne na obszarze których rozmieszczonych jest 38 stacji meteorologicznych analizujących warunki pogodowe województwa. Właściciele  tych gospodarstw w obecności ministra i wojewody otrzymali certyfikaty potwierdzające obecność w sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.

Dopełnieniem spotkania w Urzędzie Wojewódzkim była prezentacja połączona z degustacją produktów wytworzonych przez rolników funkcjonujących w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, tworzących wspólnie innowacyjną inicjatywę sprzedażową pt. „Wiejska e-skrzynka”.

Fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Źródło: MRiRW

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 882 133 153
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 54/2020

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.