Patron strony
KWS RAPOOL BAYER

9 IV 2019 Porozumienie Rolnicze – spotkanie Zespołu roboczego ds. odbudowy rolnictwa na obszarach górskich

9 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie, powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego, Zespołu ds. odbudowy rolnictwa na obszarach górskich.

Do prac Zespołu zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji rolniczych, związków zawodowych, organizacji działających na rzecz wsi oraz nauki.

W trakcie spotkania przedstawiciele organizacji mogli zgłaszać postulaty/uwagi. Przeprowadzona dyskusja ukazała z jednej strony słabą rentowność produkcji rolnej na obszarach górskich a z drugiej jej unikalny charakter. Do najważniejszych zagadnień, istotnych z punktu widzenia rozwoju rolnictwa górskiego, nad którymi będzie pracował Zespół można zaliczyć:

  1. Sprzedaż (m.in. przetwórstwo lokalne, produkcja żywności wysokiej jakości, rozwój niszowych kierunków produkcji);
  2. Zasoby (m.in. kapitał ludzki, dostęp do ziemi, infrastruktura, maszyny, informatyzacja);
  3. Wiedza (m.in. transfer wiedzy, genetyka);
  4. Motywacje (m.in. opłacalność, pomoc publiczna).

W trakcie spotkania wybrano Prezydium Zespołu w skład którego weszli Ryszard Czaicki (Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej), prof. Ryszard Hołownicki (Instytut Ogrodnictwa) oraz Krzysztof Mróz (Związek Szkółkarzy Polskich).

Ustalono, że kolejne spotkania zespołu dedykowane będą poszczególnym obszarom, które zostały wskazane w trakcie posiedzenia.

Źródło: MRiRW

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 882 133 153
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 54/2020

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.