Patron strony
RAPOOL

Co to jest?

Powszechnie używając zwrotu biopaliwa mamy na myśli takie biokomponenty jak:

 • bioetanol – produkowany ze zbóż, kukurydzy, ziemniaków, kukurydzy i buraków cukrowych – dodawany do benzyn
 • estry metylowe lub etylowe – otrzymywane w procesie przetwarzania rzepaku – dodawane do oleju napędowego

Co to jest biodiesel? Estry często nazywa się biodiesel’em. Jest to ekologiczne, nietoksyczne i odnawialne paliwo ulegające rozkładowi biologicznemu, o niemal identycznych właściwościach jak olej napędowy. Schemat produkcji

Proces: Ideą produkcji biopaliwa z oleju rzepakowego jest reakcja podwójnej wymiany triglicerydów i małocząsteczkowych alkoholi alifatycznych (C1 – C4, głównie metylowego) do estrów wyższych kwasów tłuszczowych i gliceryny wg reakcji trans estryfikacji:

Olej rzepakowy + Metanol = Diester + Gliceryna
100kg + 10kg = 100kg + 10kg

Wykorzystanie:

 • Rzepakowe paliwo miesza się w dowolnych proporcjach z paliwami z ropy naftowej. Do zasilania silników wysokoprężnych stosowane mogą być więc zarówno 100% estry, jak i ich mieszaniny z olejem napędowym.
 • Estry metylowe kwasów tłuszczowych to również atrakcyjny surowiec dla przetwórstwa chemicznego. Zastosowanie estrów w sektorze niepaliwowym jest znacznie mniej narażone na elementy ryzyka i niepewności związanego z redukcją podatku akcyzowego.
 • Estry mogą też być stosowane jako paliwo opałowe używane w kotłach grzewczych.

Definicje wprowadzone ustawą o biopaliwach

 • Biokomponenty – ester lub bioetanol
 • Ester – estry metylowe albo etylowe wyższych kwasów tłuszczowych
 • Bioetanol – odwodniony alkohol etylowy
 • Biopaliwa – paliwa z zawartością powyżej 5% biokomponentów
 • Paliwa ciekłe – paliwa z zawartością do 5% biokomponentów

Oznaczenia w UE

W żadnym kraju Unii Europejskiej nie stosuje się dodatkowych dystrybutorów na stacjach paliw jeśli paliwa te spełniają normy. Benzyny z zawartością etanolu do 5% nie są szczególnie oznakowane, gdyż spełniają normę EN 228, zaś mieszanka 95% oleju napędowego i 5% estrów metylowych oleju rzepakowego spełnia normę EN 590 obowiązującą w Unii Europejskiej dla ON.

Doświadczenia innych krajów Wieloletnie doświadczenia krajów Europy Zachodniej, które produkują paliwa z 5% dodatkiem estru rzepakowego wykazują, że:

 • nie ma negatywnych skutków na silniki, wręcz odwrotnie – następuje poprawa właściwości paliw
 • nie wymagane są żadne dostosowania silników nawet starszych modeli
 • stosowanie biokomponentu jest popierane przez koncerny samochodowe (np. Peugeot, Renault, Iveco) i petrochemiczne (np. TotalFinaElf)

Przy obecnych cenach ropy naftowej produkcja biopaliw wymaga specjalnych ulg podatkowych, i Polska nie jest tutaj wyjątkiem, ale uwzględniając kompleksowy rachunek kosztów i korzyści, wprowadzenie do powszechnego stosowania biopaliw płynnych przyniesie wymierne efekty.

Korzyści z produkcji biopaliw w Polsce

 • nowe miejsca pracy (wg badań francuskich 1000 ton estru = 11 miejsc pracy, (Niemcy podają 16 miejsc pracy, Włosi 23, a Hiszpanie 26))
 • poprawa samowystarczalności w zaopatrzeniu w białko roślinne (większa dostępność śruty rzepakowej)
 • poprawa opłacalności hodowli i produkcji mleka (obniżenie poziomu cen śruty)
 • poprawa niezależności energetycznej (produkcja paliwa z krajowych surowców)
 • poprawa płodozmianu przez zwiększenie zasiewów rzepaku (obecnie w strukturze zasiewów zbyt dużo zajmują zboża, co niesie wiele niekorzystnych skutków)
 • aktywizacja polskiej wsi (możliwość wykorzystania części (!!) ziem leżących odłogiem do produkcji rzepaku)
 • poprawa stanu środowiska naturalnego (użycie biodiesla to zmniejszenie emisji SO2, CO2, CO i HC w spalinach) i wiele innych

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 882 133 153
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 54/2020

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.