Patron strony
RAPOOL CORTEVA

Aktualności

KOMUNIKAT PRASOWY PSPO: „Pracownicy sektora żywnościowego powinni znaleźć się wśród priorytetowych grup objętych programem szczepień przeciwko COVID-19”

Zgodnie wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w Komunikacie z dnia 15 października 2020 r. do Parlamentu Europejskiego i Rady „Gotowość w obszarze strategii szczepień i wprowadzania szczepionek przeciwko COVID-19” pracownicy sektora żywnościowego tj. rolnictwa oraz zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego powinni się znaleźć wśród priorytetowych grup objętych narodowymi programami szczepień państw członkowskich UE na koronawirusa Sars-COV2.

„Komisja Europejska jasno zdefiniowała grupy społeczne, które powinny zostać poddane szczepieniu w pierwszej kolejności. Wśród tych grup, oprócz pracowników medycznych o podwyższonym ryzku zakażenia oraz osób starszych o podwyższonym ryzku poważnej choroby lub śmierci ze względu na wiek, których pierwszeństwo w dostępie do szczepień jest dla wszystkich bezdyskusyjne, wskazano grupę „Niezbędnych pracowników poza sektorem opieki zdrowotnej” obejmującą literalnie m.in. pracowników sektora rolnictwa i sektora spożywczego. Zachowanie płynności w działalności producentów żywności i pasz, do których zaliczają się zakłady olejarskie, jest kluczowe z perspektywy bezpieczeństwa funkcjonowania Państwa, dlatego jako Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju zdecydowaliśmy się wystąpić w tej sprawie do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego” – powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

„Zakłady przerobu rzepaku to nie tylko jeden z kluczowych segmentów krajowego przetwórstwa rolno-spożywczego odpowiedzialnego za dostawy jadalnego oleju rzepakowego oraz pasz białkowych w postaci śruty rzepakowej oraz makuchu, ale również bardzo ważna część krajowego łańcucha wytwórczego biokomponentów, jako że olej rzepakowy jest podstawowym surowcem do krajowej produkcji biodiesla. W ramach wiosennego lockdown’u w Europie znaczna część państw UE1 zdecydowała się na formalne sklasyfikowanie sektora żywnościowego jako jednego z kluczowych segmentów swoich gospodarek, co teraz powinno mieć swoje przełożenie na opracowywane programy szczepień, tak aby zapobiec potencjalnym przerwom w dostawach żywności. Swoim wystąpieniem do Ministerstwa Zdrowia chcieliśmy zwrócić na tę kwestię uwagę także w Polsce, w szczególności w kontekście pojawiających się głosów w debacie publicznej kwestionujących zasadność powszechnego szczepienia Polaków” – skomentował Radosław Stasiuk, Wiceprezes PSPO.

W tej sprawie apelują również wspólnie na poziomie ogólnoeuropejskim międzynarodowe federacje producentów żywności Food Drink Europe oraz European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism w ramach akcji informacyjnej prowadzonej pod hasłem „Tylko zdrowi pracownicy mogą wyżywić Europę”.

———————————————————————————————-

Warszawa, 18.12.2020 r.

1 m.in. Francja, Belgia, Niemcy, Holandia, Dania, Włochy, Szwecja

Webinar dotyczący tematu białka roślinnego

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]

Rodzime białko roślinne jako czynnik bezpieczeństwa białkowego kraju w świetle wyników badań Programu Wieloletniego 2016-2020. Webinar pod tym tytułem odbył się 11 grudnia. Zrzeszenie reprezentował Pan Juliusz Młodecki oraz Mariusz Olejnik.

 

– Rząd uruchamiając programy, które były realizowane w dwóch odsłonach, miał na uwadze przede wszystkim potrzebę zwiększenia areału upraw roślin białkowych po to, żeby częściowo zapewnić krajowe źródła białka – mówiła Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, otwierając webinar.

Anna Gembicka podkreśliła również, że należy wyważyć pewne racje między pracami, które pomogą uzyskać Polsce bezpieczeństwo białkowe przez zwiększenie krajowych źródeł białka oraz głosami branżowymi, zwłaszcza przemysłu paszowego.

Problem rodzimych źródeł białka nie dotyczy tylko Polski, ale całej Europy. W tej sprawie toczyły się dyskusje Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim.

Webinar podsumowała Małgorzata Woźniak, Naczelnik Wydziału Bioróżnorodności i Bezpieczeństwa Białkowego w ministerstwie rolnictwa.

– Dwa lata szybko miną, nawet się nie obejrzymy. Dobrze byłoby żeby ten okres nie zakończył się niczym, ale żeby już teraz wyciągnąć odpowiednie wnioski z tego, co do tej pory zostało wykonane i skupić swoje działania i siły na tym, co pomoże zbudować rynek rodzimych pasz białkowych – mówiła Małgorzata Woźniak.

Podkreśliła, że uczestnicy debaty wykazali brak tego rynku w Polsce. Same deklaracje już nie wystarczą. Należy rozpocząć pewne działania, żeby zaczął on funkcjonować.

Spożywanie produktów pszczelich może mieć wpływ na podnoszenie odporności organizmu

“Jedz na zdrowie” to plakat promujący zadanie informacyjne Polskiego Związku Pszczelarskiego o produktach pszczelich, przygotowane z finansowaniem ze środków Funduszu Promocji Roślin Oleistych. W ramach tego projektu zostały wydane ulotki i plakaty, które mają pojawić się w placówkach zdrowia, aptekach, sklepach pszczelarskich i innych miejscach użyteczności publicznej.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa o wartościach odżywczych i zdrowotnych pochodzących zarówno z miodu, jak i z pyłku kwiatowego, pierzgi, mleczka pszczelego.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych pragnie również zachęcić wszystkich do podnoszenia odporności organizmu poprzez spożywanie produktów pszczelich.

Szersze informacje o rodzajach miodu i poszczególnych produktach pszczelich można uzyskać na stronie Polskiego Związku Pszczelarskiego www.pzp.biz.pl w zakładce „Warto wiedzieć”.

BASF Agricultural Solutions podsumowuje rok 2020 i przedstawia nowości na sezon 2021

BASF Agricultural Solutions podsumowuje rok 2020 i przedstawia nowości na sezon 2021

  • Bardzo dobry rok, pełen wzrostów i sukcesów w plonach, udziałach rynkowych oraz we wdrażaniu strategii
  • Udany sezon dla rozwiązania fungicydowego RevyFlex®–przeznaczonego na pierwszy zabieg
  • Nowe produkty oparte o innowacyjną substancję czynną Revysol®,przeznaczone do ochrony liścia (Revysky®) oraz do ochrony kłosa(RevyTop™)
  • Nowe rozwiązanie fungicydowe w segmencie ekonomicznym (Duet na Start)
  • Nowości w ochronie buraka cukrowego (Tanaris®) oraz w ochronie ziemniaka (Allstar®)

Spotkanie z dziennikarzami,w tym roku w wersji online, otworzyła Monika Glen–Kierownik ds. serwisów i komunikacji.

Cezary Urban–Dyrektor Działu–podsumował mijający rok 2020, podkreślając wzrosty sprzedaży produktów BASF, zwłaszcza fungicydów, które znalazły swoje odzwierciedlenie w rekordowych plonach zbóż i rzepaku. Dla BASF Agricultural Solutions przełożyło się to na umocnienie pozycji lidera i dalszy wzrost udziałów w rynku. Kateryna Demydas–Kierownik Działu Marketingu–przypomniała historię powstania innowacyjnej substancji czynnej Revysol®,której początki sięgają roku 2006; podkreśliła także znaczenie potrzeb klientów–rolników, które stały u podstawy prac nad nową formulacją.

Dr Jarosław Nadziak–Crop Manager odpowiedzialny za fungicydy zbożowe–mówił o bardzo pozytywnych doświadczeniach rolników, którzy w mijającym sezonie zastosowali RevyFlex®–rozwiązanie fungicydowe na pierwszy zabieg. Podkreślił jego skuteczne działanie w niskich temperaturach(od 5 stopni Celsjusza). Przedstawił dwa nowe rozwiązania przeznaczone do ochrony liścia (Revysky®) oraz do ochrona kłosa (RevyTop™). Najważniejsze korzyści fungicydu Revysky® związane są z pewnością inwestycji–Revysol® wiąże się 100-krotnie mocniej z patogenem, daje niezależność od pogody dzięki do 40% wyższej skuteczności w deszczowych warunkach oraz umożliwia lepsze zarządzanie czasem dzięki nawet 2 razy dłuższemu oknu zabiegowemu. RevyTop™–pak zawierający 2 fungicydy: Sulky®+ Simveris®daje 4-krotnie wyższą odporność na promieniowanie UV oraz skutecznie chroni przed fuzariozami imykotoskynami.

Kolejną nowością w segmencie ekonomicznym jest rozwiązanie fungicydowe Duetna Start. To pak składający się z dwóch produktów: Empartis®+ Flexity®. Rozwiązanie to zapewnia pewny start dzięki zabiegowi przeprowadzonemu wczesną wiosną oraz sukces na mecie, czyli wysokie i zdrowe plony.

Rafał Maras–Crop Manager odpowiedzialny za herbicydy zbożowe oraz zaprawy–mówił o wyzwaniach stojących przed rolnikami na początku sezonu. Podkreślił znaczenie Kinto®Plus–zaprawy o największym na rynku efekcie fizjologicznym. Zwrócił także uwagę na produkt Systiva®333 FS i bardzo dobre doświadczenia rolników, którzy go stosują. Wśród najważniejszych korzyści–Systiva®333 FS daje do 12 dt/ha więcej plonu przy obniżonej normie wysiewu.

Jarosław Komar–Crop Manager odpowiedzialny za warzywa, buraki i ziemniaki–przedstawił nowy herbicyd do ochrony buraków Tanaris®. Zawiera on dimetanamid-P–substancję dotychczas niewystępującą w ochronie tej uprawy. Drugą nowością jest Allstar®–fungicyd do ochrony bulw ziemniaka.

Paweł Malinowski przedstawił plany BASF Agricultural Solutions związane z rozwojem narzędzi digitalowych dla rolników. Podkreślił ich znaczenie dla zrównoważonego rolnictwa oraz zwrócił uwagę na rosnącą wśród rolników popularność aplikacji oferowanych przez xarvio™ Digital Farming Solutions.

Źródło: materiały prasowe BASF

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 882 133 153
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 54/2020

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.