Patron strony
RAPOOL CORTEVA

Aktualności

Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla COBORU za wybitne osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie

W dniu 23 listopada 2020 roku, w uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorował Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych nagrodą za „Osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych” za nowatorską i unikatową koncepcję – „Inicjatywę białkową COBORU”.

W skład Zespołu autorskiego wchodzą: prof. Edward S. Gacek – dyrektor COBORU, mgr inż. Marcin Behnke, mgr inż. Józef Zych, mgr inż. Agnieszka Osiecka, mgr inż. Beata Kaliska (SDOO w Chrząstowie), mgr inż. Maria Kozioł (SDOO w Przecławiu) i dr inż. Krzysztof Gawęcki (SDOO w Głubczycach) – Wiceprezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. więcej

Nawet 1 mln ha rzepaku w Polsce. Najwyższy areał jak dotąd

O stan upraw rzepaku i tegoroczny areał produkcji zapytaliśmy Juliusza Młodeckiego, prezesa Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Okazuje się, że powierzchnia uprawy tego gatunku wzrosła. Dlaczego?

Sezon 2019/2020 był korzystny dla producentów rzepaku. Według szacunków Zrzeszenia zebrano blisko 3 mln t surowca. Cena była i jest nadal dobra, co pozwala zarobić tym, którzy zdecydowali się na przechowywanie nasion.

więcej

Nagroda AgroBioTop za zidentyfikowanie genu odporności ziemniaka na groźną chorobę: raka ziemniaka

 Dr Jarosław Plich z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Młochowie został laureatem prestiżowej nagrody naukowej AgroBioTop, przyznawanej przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Honoruje ona młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. W bieżącym roku odbyła się czwarta edycja konkursu.

więcej

Komunikat prasowy Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych

KOMUNIKAT PRASOWY

„Biopaliwa z surowców rolnych mają do odegrania istotną rolę w realizacji nie tylko celów nowej dyrektywy RED2, ale i całej strategii Europejskiego Zielonego Ładu” 

20 listopada br. Komisja Europejska opublikowała projekt aktu delegowanego doprecyzowującego zakres tzw. „zielonych inwestycji” w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088. Praktyczne stosowanie tego rozporządzenia będzie miało niezwykle istotne znaczenie w ramach realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu, ponieważ jego celem jest m.in. kwalifikacja działalności pod kątem wspierania przejścia na niskoemisyjną, odporną na zmiany klimatyczne gospodarkę.

Akt delegowany Komisji, którego projekt jest aktualnie konsultowany publicznie, po czym będzie podlegał procedurze zatwierdzenia przez Parlament Europejski i kraje członkowskie UE, ma określać techniczne kryteria kwalifikacji inwestycji m.in. w zakresie produkcji biokomponentów i biopaliw ciekłych. W myśl obecnych zapisów projektu instalacje wykorzystujące surowce pochodzące z rolnictwa miałyby nie uzyskać kwalifikacji jako „zielone inwestycje”, co stoi całkowicie wbrew nie tylko dotychczasowym ustaleniom zapisanym w nowej dyrektywy RED2, ale przekreśla również szanse na praktyczną realizację podwyższonego celu dla OZE w transporcie do 2030 roku, co jest jednym z celów zapowiadanej rewizji tej regulacji w ramach wdrażania Green Deal.

„Nie ma żadnego uzasadnienia dla zapisów w akcie delegowanym dyskryminujących zrównoważone biopaliwa z surowców rolnych. Ich wycofanie z rynku w perspektywie 2030 roku zostało już dwukrotnie formalnie odrzucone przez Radę UE, najpierw w „dyrektywie ILUC” 2015/1513, a ostatnio w dopiero podlegającej implementacji, także w Polsce, nowej dyrektywie RED2. Realizacja 14% celu OZE w transporcie na 2030 rok jest wręcz niemożliwa bez biopaliw konwencjonalnych, tym bardziej wyższego jego poziomu, który zgodnie ze wstępnymi zapowiedziami KE może ostatecznie wzrosnąć aż do 24%” – powiedział Zygmunt Gzyra, Prezes Krajowej Izby Biopaliw.

„Zarówno z formalnego, jak i tym bardziej rynkowego punktu widzenia, potencjalne wdrożenie ograniczeń dla biopaliw z rzepaku czy kukurydzy w finansowaniu inwestycji poprzez rozporządzenie taksonomiczne, przy jednoczesnym podtrzymywaniu ich roli w realizacji celów energetycznych, ale również gospodarczych, co ma szczególnie miejsce w krajowym modelu opartym na rodzimych surowcach rolnych, nie może mieć miejsca, dlatego jako Koalicja wystąpiliśmy już w tej sprawie do Wicepremiera Jarosława Gowina, a także do ministerstw klimatu oraz rolnictwa z wnioskiem o podjęcie działań przez Polskę w celu odrzucenia projektu na poziomie Rady UE. Z naszych informacji wynika, że takie działanie „tylnymi drzwiami” nie podoba się wielu krajom Unii, więc mamy nadzieję, że sprawa zakończy się pozytywnie dla branży i złe zapisy znikną z tego projektu – powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

***

Warszawa, 02.12.2020 r.

—————————————————————————————————————————————-

Więcej informacji:
Adam Stępień
Dyrektor Generalny
Krajowa Izba Biopaliw
Wspólna 56
00-684 Warszawa
tel. +48 22 628 38 08
tel. kom: +48 661301906
www.kib.pl

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 882 133 153
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 54/2020

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.