Patron strony
GÓRNICZE ZAKŁADY DOLOMITOWE

Aktualności

8 III 2019 – Konferencja pt. Gospodarowanie nawozami a ochrona wód

W dniu 8 marca 2019 r., w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja pt. „Gospodarowanie nawozami a ochrona wód”.
Celem konferencji było przedstawienie obowiązków i zaleceń wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” tzw. programu azotanowego.

20 II 2019 – Porozumienie Rolnicze

W dniu 20 lutego 2019 roku  w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W czasie spotkania przemówienie wygłosilł Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski oraz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. W imieniu inicjatorów Porozumienia Rolniczego przemówienie wygłosił Pan Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Na tym spotkaniu Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych reprezentował Prezes Zrzeszenia Pan Juliusz Młodecki.

18 II 2019 – spotkanie na temat Funduszu Promocji Roślin Oleistych i Białkowych

 W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 18 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie Prezesa Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Juliusza Młodeckiego z dyrektorem Departamentu Promocji i Jakości Żywności Michałem Rzytkim oraz jego zastępcą – Agnieszką Czubak. Na spotkaniu poruszono temat powstania Funduszu Promocji Roślin Oleistych i Białkowych.

Komunikat prasowy PSPO: w 2018 roku wzrosła krajowa produkcja oleju rzepakowego

„W 2018 roku wzrosła krajowa produkcja oleju rzepakowego”

kropla

Przerób rzepaku w 2018 roku w zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłoczniach wyniósł łącznie 2,79 mln ton wobec 2,564 mln ton nasion w 2017 roku. Wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 226 tys. ton rzepaku miał swoje bezpośrednie przełożenie na krajową podaż oleju, która wzrosła z kolei o 106 tys. ton do poziomu 1,19 mln ton. Tym samym Polska wzmocniła swoją pozycję wśród europejskich liderów w produkcji oleju rzepakowego, która w całym 2018 roku wyniosła w UE 9,656 mln ton (za danymi USDA) notując niemal 5% spadek w stosunku do 2017 roku. Udział oleju rafinowanego pozostaje niemal bez zmian (37% wobec 38% w roku 2017), dzięki czemu jego produkcja przez członków PSPO wyniosła 443 tys. ton (wzrost o 27 tys. ton).

Tradycyjnie największy przerób nasion rzepaku zanotowano w III kwartale tj. 761 tys. ton, kiedy to podaż nasion wzrasta w związku ze żniwami. Polskie rolnictwo jest kluczowym źródłem surowca przerabianego przez tłocznie zrzeszone w PSPO i dane za 2018 rok potwierdzają wprost tę tendencję. Wyższym niż 2017 roku o 136 tys. ton przerobem rzepaku w I połowie 2018 roku udało się też w znacznej mierze zniwelować spadek zanotowany w krajowej podaży nasion w bieżącym sezonie, a wynikający w głównej mierze z trudnych warunków pogodowych. Potwierdza to wcześniejsze prognozy PSPO dotyczące dostępności surowca na polskim rynku.

„Dane przerobowe i produkcyjne za 2018 rok wskazują, że był to dobry, pomimo szeregu trudności, okres dla branży olejarskiej w Polsce, której znaczenie – w szczególności pod kątem podaży surowca potrzebnego do krajowej produkcji biopaliw – pozostaje kluczowe. I odwrotnie, to wytwórcy biodiesla działający głównie na potrzeby Narodowego Celu Wskaźnikowego determinują skalę potrzeb w zakresie podaży oleju rzepakowego w Polsce. W tym kontekście szczególnie cieszy fakt, że byliśmy w stanie efektywnie wyjść naprzeciw krajowym producentom estrów zwiększając jeszcze podaż oleju. Liczymy w tym kontekście na dobre zbiory rzepaku w tym roku oraz dalsze możliwości ich plasowania w tej skali na rynku biopaliw w ramach ustawowych rozwiązań dotyczących tej branży na kolejne lata” – powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

„Statystki produkcyjne naszego Stowarzyszenia za 2018 roku pokazują potencjał krajowego sektora olejarskiego, którego efektywne wykorzystanie nie będzie możliwe bez zwiększenia podaży rzepaku. Perspektywa rynkowa dla tej uprawy jest na najbliższe lata właściwie zabezpieczona, więc liczymy, że to właśnie polscy rolnicy będą głównymi beneficjantami dalszego systemu dywersyfikacji rynku paliwowego w Polsce na biopaliwa. Dyskutowane obecnie nowe rozwiązania prawne w tym zakresie, jak choćby te dotyczące tzw. obowiązku blendowania estrów w oleju napędowym, powodują, że nie trzeba się obawiać potencjalnego ograniczenia zainteresowana rzepakiem, którego możemy zagospodarować nawet 3,5 mln ton, a więc znacznie powyżej ostatnich zbiorów. W szczególności, jeśli dodamy do tego jeszcze trendy na europejskim i krajowym rynku pasz” – podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 882 133 153
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 54/2020

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.