Patron strony
GÓRNICZE ZAKŁADY DOLOMITOWE

Aktualności

Odszedł od nas Roman Białachowski, Członek Prezydium KZPRiRB

Roman Białachowski

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci Romana Białachowskiego w dniu 14 stycznia 2019, Członka Prezydium naszego Zrzeszenia, oddanego społecznika, zawsze życzliwego i nieobojętnego na problemy innych kolegi rolnika, jednego z założycieli organizacji aktywnie zaangażowanego w jej działalność od samego początku.

Jego odejście to ogromna strata dla naszego Zrzeszenia, ale i całego rolnictwa. To tacy ludzie, swoją pasją i podejściem do życia, zarażają innych do czynienia rzeczy dobrych, trwałych i służących całemu społeczeństwu. M.in. to dzięki jego osobistemu zaangażowaniu i inicjatywie od kilkunastu już lat możemy obchodzić Święto Kwitnącego Rzepaku w gminie Kłodawa, które przez ten czas urosło do jednego z ważniejszych wydarzeń branżowych na trwale wpisane w życie naszego Zrzeszenia.

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek otwarty, niezwykle przyjaźnie usposobiony, budzący sympatię. Pasjonat rolnictwa, przyrody i historii, od którego zawsze można było usłyszeć ciekawe spostrzeżenia i anegdoty.

W imieniu swoim oraz wszystkich koleżanek i kolegów z Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, pragnę złożyć najszczersze kondolencje rodzinie i najbliższym współpracownikom.

Spoczywaj w pokoju Romanie. Cześć Twojej pamięci.

Z wyrazami szacunku.

Juliusz Młodecki

KOMUNIKAT PRASOWY PSPO: „Jednolite stosowanie preferencyjnych stawek sposobem na ostateczną likwidację problemu wyłudzeń VAT w obrocie olejem i śrutą”

KOMUNIKAT PRASOWY PSPO:

„Jednolite stosowanie preferencyjnych stawek sposobem na ostateczną likwidację problemu wyłudzeń VAT w obrocie olejem i śrutą”

kropla

Ministerstwo Finansów pracuje nad kompleksową nowelizacją ustawy VAT-owskiej. Według Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju jest to doskonała okazja do ostatecznej likwidacji problemu wyłudzeń VAT w obrocie produktami przetwarzania nasion roślin oleistych. Ich genezą, zarówno w przypadku oleju, jak i śruty są dwie różne stawki podatkowe obowiązujące na ten sam towar. Dlatego branża olejarska skupiona w PSPO w swoim stanowisku sformułowanym do resortu finansów w ramach zakończonych w ostatnich dniach konsultacji społecznych projektu ustawy z dnia 8 listopada 2018 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa wniosła o umożliwienie stosowania jednolitej, preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 5% w odniesieniu do wszystkich olejów roślinnych, a także utrzymanie dotychczasowej możliwości stosowania preferencyjnej stawki 8% i ujednolicenie podatku do tego poziomu w przypadku wysokobiałkowych komponentów paszowych pochodzących z przerobu rzepaku.

„Członkowie PSPO w wyniku przerobu nasion roślin oleistych, głównie oczywiście rzepaku, produkują oleje roślinne, które należą do kategorii olejów jadalnych na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Oczywiście olej ten ma różne finalne przeznaczenie tj. trafia do celów spożywczych lub na biopaliwa, co dotyczy wręcz większości wolumenu krajowej produkcji, ale dopóki nie zostanie przerobiony na produkt stricte techniczny tj. biokomponent w formie estrów, cały czas jest olejem roślinnym posiadającym cechy jadalności. Dlatego też po raz kolejny już podjęliśmy kwestię usunięcia pojęcia „jadalności” w odniesieniu do oleju rzepakowego z preferencyjną stawą VAT 5%, która powinna obowiązywać na wszystkie oleje niezależnie od ich finalnego przeznaczania. Tak dzieje się zresztą w praktyce, ale wobec braku zdefiniowania „jadalności” w ustawie VAT wciąż pojawiać się mogą wątpliwości interpretacyjnie, nowelizacja ustawy daje więc możliwość ostatecznego rozwiązania tej kwestii. Co również warte podkreślenia – w zgodzie z unijną dyrektywą VAT-owską” – powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

„Projekt nowelizacji ustawy VAT zakłada utrzymanie w zasadniczo niezmienionym zakresie możliwość stosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8% m.in. na towary i usługi zwykle wykorzystywane w produkcji rolniczej. W wykazie „Towarów zwykle używanych w rolnictwie” wymienia się m.in. surowce paszowe sklasyfikowane w grupie CN ex 12, zabrakło jednak tu wysokobiałkowych komponentów paszowych takich jak makuchy i śruty oleistych, co miejmy nadzieję jest jedynie niedopatrzeniem w związku z generalnym odejściem od kodów PKWiU w ustawie. Ewentualne bowiem wyłączenie śruty rzepakowej czy sojowej – zważywszy na skalę zastosowania w produkcji zwierzęcej – istotnie podwyższy koszty, czego dalszą konsekwencją będzie wzrost cen żywności. Dlatego wnieśliśmy do ministerstwa o stosowne uzupełnienia przepisów o właściwy kod CN o tj. grupę ex 23, oraz ujednolicenie przy tej okazji stawki VAT do preferencyjnego poziomu 8%, ponieważ w obecnej sytuacji stosowania dwóch różnych stawek (8% i 23%) dochodzi do wyłudzeń podatku ze szkodą  dla Budżetu Państwa – podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

 

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

ŻYWIENIE DROBIU RODZIMYMI PRODUKTAMI BIAŁKOWYMI W ALTERNATYWIE DO SOI POCHODZĄCEJ Z IMPORTU. KRD-IG ORAZ KZPRIRB PODPISAŁY POROZUMIENIE.

Logo KZPRiRB 2krd

ŻYWIENIE DROBIU RODZIMYMI PRODUKTAMI BIAŁKOWYMI W ALTERNATYWIE DO SOI POCHODZĄCEJ Z IMPORTU. KRD-IG ORAZ KZPRIRB PODPISAŁY POROZUMIENIE.

1 października 2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia między Krajową Radą Drobiarstwa – Izbą Gospodarczą (KRD-IG) a Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku  i Roślin Białkowych. Porozumienie dotyczy m.in. prowadzenia wspólnych działań w zakresie wykorzystania w żywieniu drobiu rzepaku oraz śruty rzepakowej jako znakomitej alternatywy dla soi pochodzącej z importu. Ceremonii towarzyszyła debata z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, koncentrująca się na potrzebie poszukiwania nowych rozwiązań w żywieniu drobiu w kontekście zrównoważonego rozwoju polskiego rolnictwa. Spotkanie było pierwszym krokiem do realizacji projektu, który zapewni Polsce tzw. bezpieczeństwo białkowe, czyli możliwość wykorzystywania w żywieniu drobiu białka z krajowych upraw.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

zdj: Witold Katner, Juliusz Młodecki, Piotr Kulikowski, Jan Krzysztof Ardanowski

Konferencję w Centrum Prasowym Międzynarodowych Targów Poznańskich otworzył Minister Jan Krzysztof Ardanowski, który omówił wyzwania przed jakimi stoi polskie rolnictwo oraz podkreślił, jak ważne jest dla kraju bezpieczeństwo białkowe. Po przemówieniu Ministra Adam Stępień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, wygłosił prelekcję na temat rzepaku jako podstawowego źródła białka pozyskiwanego z rodzimych upraw oraz jego zastosowania w sektorze drobiarskim w Polsce. Kolejnym punktem spotkania była debata, w której udział wzięli Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Kulikowski – Prezes Zarządu KRD-IG oraz Juliusz Młodecki – Prezes Zarządu KZPRiRB. Spotkanie zakończyło się oficjalnym podpisaniem porozumienia między KRD-IG a KZPRiRB, dotyczącego m.in. prowadzenia wspólnych działań w zakresie poszukiwania nowych i wykorzystania istniejących krajowych źródeł białka, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku oraz śruty rzepakowej. Dokument zakłada również wymianę doświadczeń w obszarze dostępności rodzimego białka paszowego i jego wykorzystania przez różne gatunki drobiu oraz wspólne inicjatywy, służące popularyzacji krajowych źródeł białka paszowego wśród hodowców i producentów drobiu. Ważnym punktem są również wspólne wystąpienia wobec organów administracji rządowej w przedmiotowym obszarze.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

zdj. Adam Stępień

– Misją KRD-IG jest działanie na rzecz ochrony interesów polskich rolników oraz przetwórców, w tym w szczególności uczestników łańcucha produkcji paszowej i drobiarskiej. Oficjalne nawiązanie współpracy z KZPRiRB pozwoli nam wspólnie dbać o rozwój polskiego sektora  rolno-spożywczego poprzez wspieranie rodzimej produkcji rzepaku oraz opracowywanie optymalnych rozwiązań w żywieniu drobiu. Rzepak jest często niedocenianym źródłem białka. My dostrzegamy jego potencjał i chcemy zachęcać hodowców oraz producentów drobiu, by wykorzystywali produkt, który stanowi pełnowartościową, krajową alternatywę dla importowanej soi. Jednak aby ten projet odniósł sukces, konieczna jest współpraca między przedstawicielami sektora rolno-spożywczego oraz wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Potrzebne jest zwiększenie dostępności surowca zawierającego białko w cenach konkurencyjnych w stosunku do zagranicznych rynków. Należy również pochylić się nad kwestią budowania fundamentu naukowego, który pozwoli opracowywać nowe receptury i technologie, umożliwiające jak najbardziej efektywne wykorzystywanie białka krajowego
w żywieniu drobiu. By osiągnąć ten cel, konieczna jest współpraca między ośrodkami badawczo-naukowymi a hodowcami i producentami pasz. Następnym niezbędnym krokiem jest realizacja inwestycji, które pozwolą na wprowadzenie tych receptur oraz technologii na skalę przemysłową. Wówczas będzie można mówić o pełnym sukcesie przedsięwzięcia. W ramach porozumienia będziemy wspólnie z KZPRiPB podejmować inicjatywy, przybliżające nas do tego celu
skomentował wydarzenie Piotr Kulikowski, Prezes KRD-IG.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

zdj. Jan Krzysztof Ardanowski

– Obecnie powierzchnia upraw rzepaku w Polsce wynosi około ponad 900 tys. ha, ale możliwe jest jej zwiększenie nawet do poziomu 1,1 mln ha. Możliwości produkcyjne są więc duże. Rocznie Polska produkuje ok. 1,5 mln ton śruty rzepakowej, jednak blisko połowa tego surowca trafia na eksport. Zagospodarowanie go w kraju mogłoby znacząco wpłynąć na ekonomię sektora rolniczego, ponieważ zamiast importować soję, rolnicy wykorzystywaliby tańszy, krajowy produkt. Wierzę, że wspólnie z KRD-IG przyczynimy się do tego i osiągniemy cel, jakim jest wykorzystanie najlepszych krajowych źródeł białka paszowego, które będą mogły być zastosowane na szeroką skalę w żywieniu zwierząt – dodaje Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

zdj: Witold Katner, Juliusz Młodecki, Piotr Kulikowski, Jan Krzysztof Ardanowski

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Komunikat prasowy PSPO: Warto stawiać na uprawę rzepaku!

logo_PSPO

Komunikat prasowy PSPO:

Warto stawiać na uprawę rzepaku!

Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie oleju przerobiły w I półroczu 2018 roku łącznie 1,274 mln ton nasion rzepaku, dzięki czemu wyprodukowano 542 tys. ton oleju surowego oraz 709 tys. ton śruty poekstrakcyjnej rzepakowej. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku oznacza to wzrost przerobu o ponad 130 tys. ton, co potwierdza, że lepsze od poprzednich zbiory rzepaku z 2017 roku zostały w głównej mierze zakupione i efektywnie zagospodarowane przez krajowe przetwórnie.

Wzrost produkcji oleju surowego w I połowie 2018 roku o prawie 70 tys. ton (z 640 tys. ton w tym samym okresie 2017 roku) nie miał analogicznego przełożenia na wzrost produkcji oleju rafinowanego, którego podaż wzrosła jedynie w tym czasie o 20 tys. ton do poziomu 206 tys. ton. Wskazywać to może, że zwiększył się udział krajowej produkcji oleju, jaka jest przeznaczana na cele wytwórcze biodiesla w Polsce. W kontekście jednocześnie zwiększonej dzięki temu podaży pasz rzepakowych tj. łącznie śruty i makuchu o ponad 77 tys. ton (729 tys. ton do 652 tys. ton w okresie styczeń-czerwiec 2018) dane PSPO potwierdzają, że krajowa podaż surowców białkowych i sektor biopaliw to mechanizm naczyń połączonych.

Szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście zawarte w czerwcu br. na poziomie UE porozumienie polityczne w sprawie nowej dyrektywy biopaliwowej (tzw. REDII) umożliwiającej krajom członkowskim utrzymanie udziału biopaliw surowców rolnych osiągniętego w 2020 roku, a w konsekwencji dalszy wzrost popytu na rzepak na kolejną dekadę tj. do 2030 roku. W przypadku Polski daje to bowiem efektywny rynek zbytu dla rzepaku na poziomie co najmniej 3,5 mln ton.

„Nasz dane produkcyjne za I półrocze 2018 roku po raz kolejny utwierdzają nas w przekonaniu
o ścisłej korelacji przemysłu olejarskiego z sytuacją w polskim rolnictwie. W 2017 roku mieliśmy lepsze zbiory, dzięki czemu Członkowie PSPO byli w stanie zwiększyć przerób i podaż produktów rzepakowych podążając za
rozwojem sytuacji popytowej. Cieszy fakt, że jednocześnie do wzrostu podaży śruty rzepakowej coraz więcej jej zużywamy w kraju. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów, w pierwszej połowie 2018 roku jej eksport był o 5% mniejszy od wielkości eksportu w tym samym okresie 2017 roku. Trend jest więc optymistyczny dla rzepaku i liczymy, że tym bardziej będzie to mieć przełożenie na dalszą pozytywną politykę Rządu wobec biopaliw, bo to popyt na olej będzie decydować, ile wyprodukujemy pasz rzepakowych” powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

„Statystki przerobowe rzepaku PSPO potwierdzają, że branża olejarska w Polsce to bardzo ważna część naszego przemysłu rolno-spożywczego. Rzepak to druga po zbożach pod względem powierzchni uprawa krajowa, której dalszy rozwój ma wciąż – biorąc pod uwagę perspektywy rynkowe w kolejnych latach – głęboki sens ekonomiczny. Według danych KOWR w I kwartale br. do produkcji estrów metylowych trafiło ponad 190 tys. ton oleju rzepakowego i jestem przekonany, że zdecydowana większość z tego to surowiec krajowy przerobiony przez naszych Członków. Sytuacja w perspektywie 2020 roku, wobec rosnącego zapotrzebowania na biopaliwa w ramach Narodowego Celu Wskaźnikowego, mocno sprzyja rolnikom, którzy miejmy nadzieję pozytywnie odpowiedzą na zwiększony na ten cel popyt na rzepak ze strony krajowych tłoczni” – podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

 

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 882 133 153
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 54/2020

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.