Patron strony
GÓRNICZE ZAKŁADY DOLOMITOWE

Aktualności

KZPRiRB: Nie obserwujemy zmowy cenowej na rynku nasion rzepaku

Warszawa, 09.08.2018 r.

KZPRiRB: Nie obserwujemy zmowy cenowej na rynku nasion rzepaku

W reakcji na sugestie Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczących ewentualnej zmowy cenowej firm zaprawiających nasiona rzepaku zaprawami zawierającymi insektycydy (substancje z grupy neonikotynoidów): Cruiser OSR 322 FS i Modesto 480 FS Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych stwierdza, że nie odnotowaliśmy sygnałów od naszych członków potwierdzających tą tezę.

Decyzja o derogacji zapraw z grupy neonikotynodiów została bardzo dobrze przyjęta przez rolników- plantatorów rzepaku. Możliwość zaprawiania nasion rzepaku dobrymi zaprawami pozwala nam w sposób skuteczny i najtańszy chronić plantację rzepaku we wczesnych stadiach wzrostu i rozwoju roślin.

Decyzja o derogacji nakładała obowiązek zaprawiania nasion przez firmy, które posiadają certyfikat ESTA. Jest to wyrazem naszej troski o to, aby proces ten przebiegał bardzo profesjonalnie z pełną świadomością o dbałość środowiska, a nasiona miały gwarancję bezpiecznego i pełnowartościowego produktu.

Z poważaniem

Juliusz Młodecki

Prezes Zarządu

VII Ogólnopolska Konferencja Krajowej Izby Biopaliw 27 września 2018

213x800

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji Konferencji Krajowej Izby Biopaliw „Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania, która odbędzie się w dniu 27 września 2018 r.  w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną tradycyjnie najbardziej aktualne informacje dotyczące biopaliw, w tym nowe kierunki i wyzwania związane regulacjami prawnymi, technologiami oraz trendami gospodarczymi i politycznymi, które nieuchronnie towarzyszą na co dzień poszczególnym ogniwom łańcucha dostaw biopaliw tak w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. Nasza konferencja ma już uznaną w branży markę służąc jej uczestnikom jako nie tylko znakomite źródło wiedzy, ale stanowiąc doskonałą okazję do wymiany opinii, spostrzeżeń i doświadczeń z innymi podmiotami występującymi na poszczególnych etapach łańcucha wytwórczego biokomponentów. Wierzymy, że nieco odmieniona formuła organizacji konferencji spotka się z życzliwym odbiorem wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jej wszystkich uczestników. Pomimo planowanych zmian nie zabraknie jednak jak zawsze ciekawych wystąpień tematycznych, zaś centralnym punktem tradycyjnie będzie, miejmy nadzieję  inspirująca jak dotychczas, debata ekspercka w formie dyskusji panelowej z udziałem liderów opinii i przedstawicieli zaangażowanych w legislację biopaliwową jednostek naukowych i administracji publicznej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://konferencjakib2018.pl/

 

 

VII Ogólnopolska Konferencja Krajowej Izby Biopaliw
„Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania”

Termin: 27 września 2018 r.

Miejsce: Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat
Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12

Zakres merytoryczny programu konferencji:
makrotrendy w paliwach transportowych, elektomobliność, REDII, regulacje krajowe, sytuacja
surowcowa, nowe technologie, handel międzynarodowy

Program dnia:
09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji, powitalna kawa
10.00 – 10.10 Oficjalne otwarcie konferencji
10.10 – 10.50 „Megatrendy w paliwach transportowych a polityka klimatycznoenergetyczna Unii Europejskiej” – Marcin Popkiewicz
10.50 – 11.10 “Efekty środowiskowe stosowania biopaliw ciekłych oraz energii elektrycznej w transporcie w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej” – dr Michał Borychowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
11.10 – 11.30 Prezentacja przedstawiciela Ministerstwa Energii (tbc)
11.30 – 11.40 Dyskusja z prelegentami
11.40 – 12.10 Przerwa kawowa
12.10 – 12.30 Prezentacja raportu „Perspektywy, szanse i bariery w rozwoju sektora biopaliw i biokomponentów w Polsce w punkt widzenia rynku paliwowego” – przedstawiciel Information Market S.A.
12.30 – 12.50 „Paliwa wysokiej jakości i ich wpływ na dekarbonizację transportu i poprawę jakości powietrza – Ewa Abramiuk-Lete, European Fuel Oxygenates Association (EFOA)
12.50 – 13.10 Prezentacja przedstawiciela The European renewable ethanol association (ePURE) (tbc)
13.10 – 13.30 Prezentacja przedstawiciela DEKRA Certification Sp. z o.o. (tbc)
13.30 – 14.30 Debata ekspercka:
(1) Zygmunt Gzyra, Prezes KIB; (2) Leszek Wieciech, Prezes POPiHN,
(3) prof. Andrzej Kowalski, Dyrektor IERGŻ; (4) Krzysztof Rutkowski, Partner
KDCP; (5) przedstawiciel Ministerstwa Energii (tbc)
14.30 – 14.35 Podsumowanie i zakończenie konferencji, Lunch

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 882 133 153
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 54/2020

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.