Patron strony
GÓRNICZE ZAKŁADY DOLOMITOWE

Aktualności

Zaprawy neonikotynoidowe dla rzepaku czasowo wracają!

KOMUNIKAT PRASOWY

Zaprawy neonikotynoidowe dla rzepaku czasowo wracają!


Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych z dużym zadowoleniem przyjmuje decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który na wniosek KZPRiRB udzielił czasowego zezwolenia kryzysowego na zastosowanie zapraw nasiennych z grupy neonikotynoidów do zaprawiania nasion rzepaku. To bardzo dobra decyzja Pana Ministra.

Dla rolników to bardzo ciężki rok, szczególnie ze względu na niezwykle niesprzyjające warunki pogodowe. Nie wykorzystujemy w pełni potencjału w zakresie produkcji rzepaku w Polsce, którego uprawa nie tylko dostarcza oleju na cele spożywcze i biopaliwowe, ale także cennej paszy białkowej w postaci śruty zawierającej 34% białka. Bez stabilnej produkcji rzepaku nie da się w Polsce zrealizować ambitnego planu większego uniezależnienia się od importu soi. Jedną z głównych przyczyn stagnacji i trudności w ustabilizowaniu zbiorów na ponad 3 mln ton, bo taki jest już teraz krajowy potencjał rynkowy rzepaku, jest brak skutecznej jego ochrony przed szkodnikami w okresie jesiennym. Tegoroczne warunki pogodowe mogą sprzyjać zwiększonej presji szkodników, które uszkadzając rośliny zmniejszają ich mrozoodporność, tym samym narażając rolników na straty. Decyzja Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego dotycząca czasowego zezwolenia na stosowanie zapraw neonikotynoidowych stwarza szansę na poprawę sytuacji i zwiększenie efektywności, także tej ekonomicznej uprawy rzepaku w Polsce.

Pod koniec czerwca br. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował przygotowaną na zlecenie Komisji Europejskiej ocenę zasadności wydania przez 7 innych krajów Unii Europejskiej (Bułgaria, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Rumunia i Węgry) czasowych zezwoleń kryzysowych dotyczących zapraw z grupy neonikotynoidów. W zdecydowanej większości EFSA stwierdziła, że zezwolenia te były w pełni uzasadnione. Zgoda na stosowanie zapraw przez polskich producentów rzepaku nie jest więc odosobnionym przypadkiem w Europie i nie powinna budzić zastrzeżeń organizacji ekologicznych. Wręcz przeciwnie, skuteczność zapraw powoduje, że liczba zabiegów ochronnych i ilość stosowanych środków ochrony rzepaku spadnie, również z korzyścią dla opłacalności jego uprawy.

***

Warszawa, 10.07.2018 r.

 

Więcej informacji:

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Sonia Kamińska, Dyrektor Biura

e-mail: biuro@kzprirb.pl

Konieczna pilna nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta!

Komunikat prasowy PSPO:

konieczna pilna nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta!

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju wraz Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych postuluje o przeprowadzenie w trybie pilnym nowelizacji przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, która umożliwi rolnikom legalną sprzedaż w niedziele, a tłoczniom i pozostałym podmiotom skupowym prowadzenie czynności związanych z ich zakupem, nasion rzepaku, soi, jak również wszelkich pozostałych płodów rolnych już w trakcie zbliżającego się okresu żniw.

„Zgodnie z ustawą handel oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z handlem w niedziele i święta są zakazane, ale jednocześnie wprowadzone są pewne wyłączenia od tej zasady i jedno z ich dotyczy sektora rolnego. Niestety, przepis ten (tj. art. 6 ust. 1 pkt 32) literalnie dotyczy wyłącznie skupu zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw i mleka surowego, co powoduje, że prowadzenie czynności związanych z handlem pozostałymi, niewymienionymi w nim płodami rolnymi jest w niedziele i święta nielegalny. Wobec zbliżających się zbiorów rzepaku kwestia ta stanowić może ogromny problem tak dla rolników, jak i tłoczni oleju oraz pozostałych podmiotów skupowych, w szczególności, że zakazem objęte są też wszelkie czynności logistyczne i transportowe dotyczące surowców nie wykazanych literalnie w wyłączeniu m.in. ważenie, badanie jakości, ewidencjonowanie zakupu czy wystawianie dokumentów związanych z zakupem” – powiedział Grzegorz Barczewski, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

„Jako PSPO jesteśmy przekonani, że zakaz handlu w intencji ustawy nie miał na celu wprowadzenia istotnych utrudnień dla rolników w zakresie zbywania przez nich surowców rolnych, dlatego wystąpiliśmy do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne podjęcie stosownej inicjatywy legislacyjnej, która rozszerzy efektywność wyłączenia spod zakazu handlu do wszelkich płodów, jak również pasz. Jednocześnie bowiem ustawa w obecnym kształcie uniemożliwia zakup przez rolnika m.in. takich surowców paszowych jak śruty nasion roślin oleistych, otrąb, nasion roślin strączkowych, jak również ziarna zbóż, jeżeli dany podmiot prowadzi takie czynności także jednocześnie wobec innych płodów rolnych i surowców paszowych. Kwestia ta jest także niezwykle problematyczna dla zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłoczni oleju, ponieważ w trakcie przerobu nasion rzepaku czy soi prowadzonego w systemie ciągłym, ponad sam olej produkowany jest jednocześnie wysokobiałkowy komponent paszowy w postaci śruty i taki zakaz generuje istotne utrudnienia oraz dodatkowe koszty w łańcuchu logistycznym odbywającym się przecież niezależnie od samych czynności handlowych stanowiących istotę ustawy. W szczególności nie ma to bowiem nic wspólnego z handlem detalicznym” – dodał Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

Warszawa, 20.06.2018

040691_r2_620

Pola Demonstracyjne KZPRiRB- Wiszniów i Plebania Wola

W dniach 07-08 czerwca 2018 roku w Plebani Wola (gm. Dębowa Kłoda, pow. parczewski) i Wiszniowie (gm. Mircze, pow. hrubieszowski) odbyło się kolejne już jubileuszowe XV “Spotkanie na demonstracyjnych polach rzepaku, pszenicy i soi”, organizowanych przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Związek Pracodawców Rolnych w Lublinie i TeamAgro Krystyna Kuczyńska.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rolnicy zostali zaproszeni do gospodarstwa rodzinnego w Plebani Wola o wielkości 360 ha, w tym 350 ha to grunty orne i do gospodarstwa rolnego w Wiszniowie, które liczy 515 hektarów, z czego 495 hektarów to grunty orne. Uprawiane są tu rzepak, pszenica, kukurydza na kiszonkę i soja. Są też łąki, sad jabłoniowy oraz prowadzona jest hodowla bydła mlecznego. Od kilku lat część pszenicy przeznaczana jest na reprodukcję materiału siewnego, zatem została wybudowana linia produkcyjna, która umożliwia doczyszczanie i zaprawianie nasion oraz konfekcjonowanie w opakowania od 50 do 500 kg.

Spotkanie powszechnie nazywane “Rzepakowymi polami” cieszyło się dużym zainteresowaniem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Imprezy organizujemy od 15 lat, na pierwszej było 100-200 osób, teraz ponad tysiąc. Wydarzenie wymaga dużych nakładów pracy bowiem już w sierpniu kiedy siejemy rzepak robimy zasiewy pod kątem przyszłorocznych spotkań – mówi Szymon Kuczyński.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Szymon Kuczyński, Wiceprezes KZPRiRB

Najpierw gospodarze oprowadzani przez pracowników TeamAgro Krystyna Kuczyńska zwiedzali pola, gdzie obejrzeli kolekcję 34 odmian rzepaku ozimego (z 10 hodowli), 14 odmian pszenicy ozimej (z 9 hodowli) i 8 odmian soi (z 3 hodowli). Zapoznali się także z zastosowanymi na polach zabiegami. Później odbyła się konferencja. Gospodarz spotkania, a zarazem wiceprezes zarządu KZPRiRB przedstawił sytuację na rynku rzepaku i roślin białkowych. – W tym roku minimalna oczekiwana cena na rynku to 1600 złotych. Susza rolnicza opanowała bowiem 90 proc. powierzchni Polski. U mnie, od marca, kiedy roztopił się śnieg nie mieliśmy zasilenia w wodę – mówił.
To problem tym bardziej znaczący, że rządzący fundują nam coś takiego jak “Polskie Wody” i opłatę za użytkowanie niezależnie od tego, czy będziemy korzystać ze stawu, rowu melioracyjnego czy własnego ujęcia głębinowego. Będą to poważne pieniądze, a ceny mamy, jakie mamy – dodał.
Ekspert poruszył też problem uprawy soi i zaliczenia jej do zazielenienia pod warunkiem zaprzestania stosowania herbicydów. Kolejnym istotnym problemem jest masowe wycofywanie całych grup substancji aktywnych w ochronie roślin.
Wycofując się z neonikotynoidów, wykorzystywanych jako zaprawa doprowadziliśmy do tego, że musimy o wiele więcej zużywać środków owadobójczych. Podczas, gdy nie ma bardziej proekologicznej metody walki ze szkodnikami niż podanie zaprawy przedsiewnie. Tym bardziej, że sieje się rzepak, kiedy pszczoła nie ma czego szukać na polu – przekonywał Kuczyński.

Dr hab. Witold Szczepaniak wygłosił wykład “Plon rzepaku i pszenic ozimych budujemy jesienią”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

dr hab. Witold Szczepaniak

Z kolei Przemysław Gawlas, reprezentujący Donau Soja przekonywał słuchaczy do uprawy soi, która staje się coraz bardziej opłacalna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Przemysław Gawlas

Ekspert z Concordia Polska TUW omówił zmiany w ubezpieczeniach upraw rolnych. Marta Skrzypczak, ekspert z Banku BGŻ BNP Paribas przedstawiła natomiast aktualną sytuację oraz prognozy rynku rzepaku i zbóż.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ekspert z Concordia Polska TUW

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Marta Skrzypczak, Bank BGŻ BNP Paribas

Źródło: www.agropolska.pl, 12.06.2018

XII Krajowe Święto Kwitnącego Rzepaku w Kłodawie

20 maja br. na terenie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie i w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XII Krajowe Święto Kwitnącego Rzepaku. Organizatorami konferencji byli: Burmistrz Kłodawy, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych i Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania odmianowych poletek doświadczalnych KHBC, po których oprowadzili uczestników przedstawiciele firm nasiennych. Następnie wszyscy udali się na seminarium, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie XII Krajowego Święta Kwitnącego Rzepaku. Prezes KZPRiRB Pan Juliusz Młodecki wraz z Dyrektorem Generalnym Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju wygłosili referat na temat: “Przyszłość uprawy rzepaku z perspektywy Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych. KZPRiRB i PSPO o kluczowych wyzwaniach przed branżą oleistych”.  Następnie przedstawiono prezentacje dotyczące części agronomicznej seminarium. Po zakończeniu spotkania odbyła się Majówka rodzinna, podczas której odbyło się losowanie nagród.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 882 133 153
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 54/2020

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.