Patron strony
KWS RAPOOL BAYER

KOMUNIKAT PRASOWY – szeroko stosowana do ochrony rzepaku substancja czynna – tiachlopryd – zostanie wycofana

KOMUNIKAT PRASOWY KZPRiRB

Wycofanie substancji czynnej – Tiachlopryd – do ochrony rzepaku

Rozporządzeniem Komisji UE 2020/23 z dnia 13 stycznia 2020 r. zostanie wycofana substancja czynna – tiachlopryd, która była szeroko stosowana do ochrony rzepaku ozimego i jarego.

W rzepaku ozimym aktualnie zarejestrowanych jest 12 insektycydów, które stosuje się do zwalczania chowaczy łodygowych, słodyszka rzepakowego i szkodników łuszczynowych.

W rzepaku jarym zarejestrowanych jest 9 insektycydów, które służą do zwalczania słodyszka rzepakowego i szkodników łuszczynowych.

Tiachlopryd należy do jednych z najbezpieczniejszych insektycydów dla pszczół, a wycofanie z ochrony kwitnących roślin rzepaku spowoduje duże problemy z prawidłową ochroną, gdyż zostaną tylko 2 grupy chemiczne, czyli pyretroidy oraz acetamipryd – ostatnia substancja czynna z grupy neonokotynoidów. Taka sytuacja spowoduje bardzo szybkie wytworzenie populacji szkodników odpornych, bo praktycy nie będą mogli stosować szerokiej rotacji różnych grup chemicznych.

Zgodnie z decyzją UE tiachlopryd może być w handlu do 3 sierpnia 2020 r., natomiast ostateczny termin stosowania mija w dniu 3 lutego 2021 r.

W Polsce rok 2020 jest ostatnim, w którym można stosować insektycydy zawierające tiachlopryd w rzepaku ozimym i jarym oraz w innych uprawach: kukurydza, ziemniak, burak cukrowy oraz warzywa.

***

Warszawa, 16.01.2020 r.

Więcej informacji:
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński
Dyrektor IOR – PIB
tel. 600 250 919

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 882 133 153
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 55/2020

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.