Patron strony
KWS RAPOOL BAYER

Komunikat – Susza rolnicza na terenie Polski

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W dziewiątym okresie raportowania tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2019 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -134 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 39 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 VI-31 VII).

Największy deficyt wody w okresie od 10 czerwca do 11 sierpnia br., podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Obecnie na tym terenie wartości KBW osiągają od -240 do -249 mm. Duży deficyt wody notowany jest na obszarze województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego, wynosi od -180 mm do -209 mm. Na południu kraju w woj. małopolskim, podkarpackim, dolnośląskim oraz na północy Polski w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim w tym okresie sześciodekadowym notowano najmniejsze niedobory wody wynoszące od -50 do -119 mm.

Suszę rolnicza notowana jest na terenie piętnastu województw:

 • Lubuskiego,
 • Łódzkiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Opolskiego,
 • Lubelskiego,
 • Mazowieckiego,
 • Śląskiego,
 • Świętokrzyskiego,
 • Zachodniopomorskiego,
 • Dolnośląskiego,
 • Kujawsko-pomorskiego,
 • Podkarpackiego,
 • Podlaskiego,
 • Małopolskiego,
 • Pomorskiego.

W obecnie rozpatrywanym sześciodekadowym okresie susza nie jest notowana jedynie w województwie warmińsko-mazurskim.

Susza notowana jest we wszystkich monitorowanych w tym okresie uprawach, wśród:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Krzewów owocowych,
 • Truskawek,
 • Roślin strączkowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Drzew owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Tytoniu,
 • Buraka cukrowego,
 • Ziemniaka,
 • Chmielu.

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w 1427 gminach Polski (57,61% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 677 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 15 województwach na powierzchni 31,13% gruntów ornych. . Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 1.

Tab. 1. Zasięg suszy w uprawach roślin strączkowych

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubuskie 82 82 100,00 93,76
2 łódzkie 177 177 100,00 72,06
3 wielkopolskie 226 226 100,00 83,12
4 opolskie 71 65 91,55 31,48
5 śląskie 167 127 76,05 30,29
6 lubelskie 213 161 75,59 29,34
7 mazowieckie 314 223 71,02 32,06
8 dolnośląskie 169 116 68,64 28,83
9 zachodniopomorskie 113 73 64,60 25,78
10 świętokrzyskie 102 46 45,10 12,84
11 kujawsko-pomorskie 144 59 40,97 17,83
12 podlaskie 118 23 19,49 5,02
13 podkarpackie 160 28 17,50 3,33
14 małopolskie 182 19 10,44 0,35
15 pomorskie 123 2 1,63 0,03

Każda osoba, która chciałaby sprawdzić czy na jej terenie wystąpiła susza powinna wejść na stronę www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/ następnie wybrać województwo, powiat i gminę. W szczegółowy sposób podane będą informacje czy w danej uprawie na terenie gminy odnotowano deficyt wody.

Źródło:www.susza.iung.pulawy.pl

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 882 133 153
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 55/2020

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.