Patron strony
KWS RAPOOL BAYER

Komunikat – Susza rolnicza na terenie Polski

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2019 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -87 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 50 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 IV-20 VI).

Największy deficyt wody w okresie 1 maj – 30 czerwca br. notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego, wynosił od -230 mm do -239 mm. Duży deficyt wody od -160 do -230 mm notowano na terenie zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, Śląskiej, Podlaskiej, w południowej części Niziny Mazowieckiej, na Polesiu Lubelskim oraz we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego. Na dużym obszarze kraju niedobór wody wynosił od -110 do -160 mm. Natomiast na południu Polski oraz na Pojezierzu Mazurskim w tym okresie sześciodekadowym notowano najmniejsze niedobory wody wynoszące powyżej -110 mm.

Susza rolnicza występuje na terenie województw:

 • Lubuskiego,

 • Wielkopolskiego,

 • Łódzkiego,

 • Opolskiego,

 • Podlaskiego,

 • Mazowieckiego,

 • Zachodniopomorskiego,

 • Dolnośląskiego,

 • Lubelskiego,

 • Pomorskiego,

 • Kujawsko-pomorskiego,

 • Śląskiego,

 • Świętokrzyskiego,

 • Warmińsko-mazurskiego.

 

Susza notowana jest we wszystkich monitorowanych uprawach wśród:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Krzewów owocowych,
 • Truskawek,
 • Rzepaku i rzepiku,
 • Roślin strączkowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Drzew owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Tytoniu.
 • Buraka cukrowego
 • Ziemniaka
 • Chmielu

W tym okresie bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw rzepaku i rzepiku. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1218 gminach Polski (49,17% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił w tych uprawach wzrost z wystąpieniem suszy o 1060 gmin. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni 25,67% gruntów ornych. Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych województwach przedstawia tab. 1.

Tab. 1. Zasięg suszy w uprawach rzepaku i rzepiku

Lp Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 lubuskie 82 82 100,00 89,21
2 wielkopolskie 226 225 99,56 75,22
3 łódzkie 177 175 98,87 70,30
4 opolskie 71 61 85,92 16,82
5 zachodniopomorskie 113 90 79,65 25,13
6 podlaskie 118 85 72,03 23,28
7 mazowieckie 314 183 58,28 20,29
8 lubelskie 213 123 57,75 16,80
9 dolnośląskie 169 85 50,30 23,00
10 kujawsko-pomorskie 144 49 34,03 4,80
11 pomorskie 123 23 18,70 8,14
12 śląskie 167 29 17,37 7,25
13 świętokrzyskie 102 7 6,86 1,09
14 warmińsko-mazurskie 116 1 0,86 0,06

Każda osoba, która chciałaby sprawdzić czy na jej terenie wystąpiła susza powinna wejść na stronę www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/ następnie wybrać województwo, powiat i gminę. W szczegółowy sposób podane będą informacje czy w danej uprawie na terenie gminy odnotowano deficyt wody.

Źródło:www.susza.iung.pulawy.pl

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 882 133 153
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 54/2020

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.