Patron strony
GÓRNICZE ZAKŁADY DOLOMITOWE

Organizacja

Jednostką organizacyjną KZPRiRB w terenie są Okręgowe Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych działające w obrębie województw zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

OZPR Łódzko – Mazowiecko – Podlaski (woj. łódzkie, woj. mazowieckie, woj. podlaskie)

OZPR Lubelsko – Podkarpacki (woj. lubelskie, woj. podkarpackie)

 – OZPR Małopolsko – Śląsko – Świętokrzyski (woj. małopolskie, woj. śląskie, woj. świętokrzyskie)

 – OZPR Opolsko – Dolnośląski (woj. opolskie, woj. dolnośląskie)

 – OZPR Wielkopolsko – Lubuski (woj. wielkopolskie, woj. lubuskie)

 – OZPR Pomorski (woj. pomorskie, woj. zachodniopomorskie)

 – OZPR Kujawsko-pomorski – Warmińsko-mazurski (woj. kujawsko – pomorskie, woj.warmińsko – mazurskie)

Kontakt z przewodniczącymi okręgów >>

W skład Okręgowego Zrzeszenia wchodzą plantatorzy roślin oleistych i białkowych, którzy wyrazili swoją wolę przynależności do Zrzeszenia (wypełnili deklarację członkowską) i wnoszą składkę członkowską.

Prace poszczególnych OZPRów koordynuje biuro zrzeszenia, które mieści się w Warszawie, w budynku Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Kontakt z biurem  >>

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 882 133 153
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 54/2020

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.