Patron strony
GÓRNICZE ZAKŁADY DOLOMITOWE

Producenci rzepaku

Rośnie liczba gospodarstw uprawiających rzepak. W 2005 r. było ich już ponad 58 tys. Ubywa jednak gospodarstw, gdzie rzepak uprawiany jest na areałach powyżej 300 ha.

Wśród gospodarstw zajmujących się uprawą rzepaku w latach 2004-2005 można zauważyć następujące tendencje:

 • Liczba gospodarstw uprawiających rzepak wzrosła na przestrzeni badanych lat o prawie 2,5 tys. i wynosiła w 2005 r. ponad 58 tys.
 • Największy wzrost liczby gospodarstw dotyczył województwa lubelskiego, gdzie rzepak zaczęto uprawiać dodatkowo w prawie 900 gospodarstwach (wzrost o 13%).
 • O połowę mniejszy wzrost zanotowano również w regionach jego dość powszechnej uprawy: w województwie wielkopolskim i opolskim.
 • Największy % wzrost liczby gospodarstw rzepakowych zanotowano w woj. podlaskim (20%), świętokrzyskim (18%) i lubuskim (15%).
 • Z kolei w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim liczba gospodarstw zajmujących się uprawą rzepaku spadła o ponad 10%.
 • Ponad 50% z 2,5 tys. nowych gospodarstw zajmujących się uprawą rzepaku stanowiły gospodarstwa, gdzie rzepak uprawiano na powierzchni do 1ha.
 • Wzrost liczby gospodarstw, chociaż już nie tak wyraźny zanotowano w grupach obszarowych uprawy rzepaku: 1-2 ha oraz 3-50 ha.
 • W grupie gospodarstw od 50 do ponad 300 ha uprawy rzepaku zanotowano spadek o prawie 12%.
 • W największym stopniu spadek dotyczył gospodarstw uprawiających rzepak na powierzchni powyżej 300 ha.
 • W analizowanych latach zauważono, zatem niekorzystne zmiany wśród gospodarstw zajmujących się uprawą rzepaku. Przybywa, bowiem tych z niewielkimi areałami uprawy rzepaku, a ubywa uprawiających rzepak na największych areałach. Trzeba przy tym pamiętać, że nie ma uzasadnienia ekonomicznego uprawa rzepaku na areałach mniejszych niż 2 ha. Uzyskany z tych areałów plon nie gwarantuje opłacalności takiej uprawy.
 • W 2005 r. najwięcej gospodarstw uprawiało rzepak w areale 1-2 ha. Stanowiły one ponad 20% wszystkich gospodarstw uprawiających rzepak.
 • Drugą najbardziej liczną grupą gospodarstw są te, gdzie uprawa rzepaku odbywa się na areale 3-5 ha.
 • Ponad 85% gospodarstw uprawiających rzepak stanowią gospodarstwa o powierzchni uprawy rzepaku do 10 ha.
 • Gospodarstw uprawiających rzepak na powierzchni powyżej 300 ha było w 2005 r. zaledwie 190.
 • Najwięcej gospodarstw o areale rzepaku 0-1 ha znajduje się w województwie podkarpackim (ponad 1500 i wciąż przybywa). Największy przyrost najdrobniejszych areałów rzepaku miał miejsce w woj. pomorskim, podlaskim i łódzkim.
 • Najwięcej gospodarstw uprawiających rzepak w areale 1-2 ha jest woj. opolskim i podkarpackim. Największy przyrost w liczbach bezwzględnych dotyczył województwa opolskiego. W woj. pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim zanotowano spadek liczby producentów uprawiających rzepak na powierzchni 1-2 ha.
 • W pomorskim i warmińsko-mazurskim spadła również liczba gospodarstw, gdzie rzepak zajmował areał od 2 do 300 ha. W tych dwóch województwach zmniejszyła się ogólna liczba producentów rzepaku.
 • Najwięcej gospodarstw o największych areałach uprawy rzepaku jest w województwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i dolnośląskim, pomorskim i opolskim.
 • Średnia powierzchnia gospodarstw uprawiających rzepak w 2005 r. wyniosła ponad 10 ha.
 • Dla województw: zachodniopomorskie (27,9 ha), warmińsko-mazurskie (22,2 ha), lubuskie (20,3 ha), pomorskie (16,1 ha), małopolskie (12,1 ha), wielkopolskie (13,5 ha) średnia powierzchnia gospodarstwa zajmującego się uprawą rzepaku była wyższa niż średnia krajowa.

1b

2b

4b

Najwięcej producentów rzepaku w 2005 r. było w grupie obszarowej UR 15-50 ha. Ale stanowili oni zaledwie niecałe 12% wszystkich producentów rolnych posiadających 15-50 ha UR. Największy udział w producentach rolnych ogółem (prawie 73%) producenci rzepaku stanowili w grupie UR powyżej 300 ha. Zaledwie 87 producentów rzepaku (3,7%) istnieje w grupie 0-1 ha.

5b

Ponad 90% producentów z woj. opolskiego posiadających powyżej 300 ha UR uprawia rzepak. W kujawsko-pomorskim takich producentów jest ponad 80%. Jedynie 33% gospodarstw o powierzchni powyżej 300 ha jest producentami rzepaku.

6b

Opracowanie: Agnieszka Korycińska

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa
Tel: 882 133 153
E-mail: biuro@kzprirb.pl

Kontakt w terenie

Pobierz magazyn

Nr 54/2020

Najnowszy numer gazety “Nasz Rzepak”, pobierz najnowszy numer.

zobacz więcej

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas najnowsze artykuły oraz aktualne informacje zapisz się na newsletter.